Klokánkování s Nedoklubkem

V úterý 21. března 2017 předaly zástupkyně občanského sdružení Nedoklubko  pět speciálních  křesel pro maminky na Neonatologickém oddělení FN Plzeň. Primář doc. MUDr. Jiří Dort Ph.D. vysvětluje: „Tato křesla napomáhají vykompenzovat ztrátu předčasně narozených dětí, kterým chybí určitý úsek důležitého vývoje v bříšku maminky. Jedním z nástrojů, které k tomu používáme, je tzv. podpora vývojové péče, která začíná už během hospitalizace tady na oddělení. Zásadní je vytváření pevné vazby mezi dítětem a jeho maminkou, respektive pokračování té vazby po narození. K tomu účelu slouží klokánkovací  křesla, ve kterých je dítě v náručí maminky. Miminko se uklidní, protože je ve známém prostředí, cítí tělo své mámy, vnímá tlukot jejího srdce, slyší její hlas a nesmírně mu to prospívá.“

Výkonná ředitelka Nedoklubka Lucie Žáčková dodává: „Já mám z předání toho daru velkou radost, protože máme velké zkušenosti s klokánkováním a ne vždycky jsou podmínky pro maminky  optimální. Tři hodiny strávené na nepohodlných křeslech  jsou dost náročné.“

Ředitel fakultní nemocnice MUDr. Václav Šimánek, Ph.D. zavzpomínal na začátek svého rodičovství. „Jsem přesvědčen, že nejenom  vztah matky, ale i  otce je nesmírně důležitý. Není to jen tím, že je přítomen u porodu, ale  že v prvních týdnech je svému dítěti nablízku a získávají k sobě pevnou vazbu. My jsme doma klokánkovali řadu měsíců a děti byly velmi spokojené.“ Závěrem ředitel poděkoval za celou fakultní nemocnici. „Jsem moc rád, že se najdou dárci, kteří přijdou a chtějí dát něco pro miminka  na oddělení, kde ta „nedoklubka“ pan docent a jeho skvělý tým vždycky vyklubou. Pane docente, za to patří velké díky Vám i všem Vašim zaměstnancům. Děkuji vám všem.“

Občanské sdružení Nedoklubko, které svou činností pomáhá rodinám s předčasně narozenými dětmi, uspořádalo v listopadu loňského roku benefiční koncert nazvaný Miminka do dlaně – V rukách andělů, jehož součástí byla vernisáž krásných fotografií kalendáře pro rok 2017. Výtěžek v hodnotě 125 tisíc korun byl použit na koupi pěti klokánkovacích křesel do FN Plzeň.