Rozloučení s barokomorou

Více jak 30let stará technologie, tzv.barokomora,  opouští FN Plzeň  a bude cennou součástí výstavy v Národním technickém muzeu v Praze. Hyperbaroxie, léčba kyslíkem v přetlaku, se ve FN Plzeň používá od roku 1970 na oddělení léčebné barokomory na 1.Interní klinice.  

Zakladatem tohoto oboru byl zcela nedávno zesnulý doc.MUDr.Rudolf Barcal,CSc. K němu byla tehdy hned po promoci přiřazena profesorem Sovou současná senátorka Parlamentu ČR, paní  docentka Milada Emmerová, která  vedla dané pracoviště od roku 1979 celých 36 let. „Dalšími mými kolegy, kteří se zasloužili o zavedení této léčby ve fakultní nemocnici, byl pan  docent MUDr. Milan Hadravský z Biofyzikálního ústavu Lékařské Fakulty Univerzity Karlovy v Plzni. Ani ten už není mezi námi, ale  přínos  všech zakladatelů nadále pomáhá při léčbě mnoha nemocných,“ doplňuje docentka Emmerová.

V letech 1970 – 1985 byla v borské části FN na Interní klinice umístěna komora jednomístná. Od roku  1986 fungovala k provádění hyperbaroxie na I.interní klinice FN Plzeň Lochotín střední barokomora s předkomorou, která byla také plněna vzduchem, a nemocný vdechoval 100% medicinální kyslík patentovaným přístrojem, tzv. Hadravského ústenkou. Průměr komory činí 180cm, celková délka včetně předkomory je 350cm, hmotnost více jak 2000 kg. Do komory lze nahlížet skleněnými kulatými průhledy, je vybavena podávací komůrkou, klimatizací  a telekomunikací. Do barokomory bylo možné umístit jednoho ležícího nemocného na výsuvném lůžku a  sedícího na zvláštním křesílku.  Součástí celého zařízení je ovládací pult, který dovoluje obsluhu většiny funkcí barokomory.

Technické detaily přesunu barokomory popisuje  technicko – provozní náměstek Bc. Milan Topinka, MBA: „Pro transport celé technologie bylo zapotřebí provedení demontáže několika oken budovy, včetně části venkovního zdiva. Samotné vyjmutí bylo provedeno autojeřábem s vysokou nosností.“

Účinek  hyperbaroxie popisuje  docentka Milada Emmerová:Léčebný efekt hyperbaroxie  je založen na principu rozpustnosti plynů v krvi. S nárůstem tlaku vzduchu na 3 ATA (0,3 MPa) dochází nejen k 100% nasycení červeného krevního barviva kyslíkem, pokud je současně vdechován 100% medicinální kyslík,  ale zároveň dochází k jeho rozpuštění v krvi, a to v takovém množství, které pokryje průměrnou kyslíkovou potřebu tkání.  Podávání nadbytku kyslíku je doporučováno ve všech případech, kdy jde o podkysličení (hypoxii) celého organismu, tj. například při otravách oxidem uhelnatým anebo v případě jakéhokoliv typu šokového stavu. Hyperbaroxie působí jako důležitá léčba také při hypoxii pouze některého z tělesných orgánů, například při vzniku otoku mozku, který  bývá  nejčastěji po úrazech hlavy, ale i při mozkové mrtvici.  Dalšími léčebnými postupy, kdy je využíváno účinků hyperbaroxie, je  například léčba tzv. diabetické nohy či jiných kožních defektů. Kyslík má hojivé účinky a zároveň působí i proti některým přítomným bakteriím. Posiluje účinky užité antibiotické léčby a podporuje růst tzv. granulací, kterými se přítomný, často rozsáhlý defekt, vyplňuje a překrývá kůží. Metoda je absolutně indikovaná  také v případech výskytu vzduchových bublin v krevním oběhu ( dekompresní nemoc potápěčů), které působí jako překážky v těch cévách, kde se usídlily.  “

Plány s pořízením nové technologie představuje ředitel FN Plzeň MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.: „Činnost této barokomory byla z bezpečnostních a  organizačních  důvodů ukončena  31.března 2015, a výhledově předpokládáme, že nový přístroj  bude součástí  traumatologického centra v připravovaném pavilonu chirurgických oborů. Podobná barokomora, i když mladší, s vybavením dle evropského standardu, funguje stále v borské části FN Plzeň na Oddělení klinické farmakologie.“

Za 45 let činnosti pracoviště na I.interní klinice bylo léčeno více jak 5 000  nemocných, z toho cca 3 000 pacientů s otravou oxidem uhelnatým. Tento počet nemocných představuje prvenství  našeho pracoviště v celosvětovém srovnání, zároveň i  léčebné úspěchy jsou ve stejném srovnání vynikající.

„Tato unikátní technologie byla  přepravena do Národního  technického muzea v Praze, kde bude představovat jeden ze zásadních exponátů výstavy  Člověk v náhradách, aneb technika slouží medicíně. Výstava bude otevřena pro veřejnost ve dnech 9.5.2017 - 28.2.2018 a jsem velmi rád, že i touto netradiční formou se může Fakultní nemocnice Plzeň představit široké veřejnosti, “ dodal ředitel Václav Šimánek.