Těšíme se...

V minulých týdnech probíhalo na Gynekologicko-porodnické klinice natáčení populárně dokumentárního seriálu „One Born Every Minute“, který zachytil emoce, jež provázejí příchod nového člena rodiny na svět, za současného přiblížení rozmanitého obrazu každodenního fungování kliniky. Dle sdělení producentky Radky Váchalové na výzvu CET 21 reagovala cca 700 těhotných žen, bylo podepsáno 66 smluv a do 20.3.17 bylo na klinice natočeno rovných 50 porodů.

Jak bylo smluvně podchyceno, v tento den  ráno bylo natáčení porodů ukončeno a začala demontáž veškerých technologií, včetně kamer umístěných v porodnickém traktu kliniky a na ambulanci,  budoucí rodičky nemusí mít již žádnou obavu z případné ztráty soukromí při porodu na porodnici ve FN Plzeň.

Přednosta kliniky doc. MUDr. Zdeněk Novotný , CSc dodává: „ V průběhu natáčení jsme nezaznamenali žádná negativa, která by ovlivňovala chod kliniky, především její porodnické části. Přítomnost TV Nova na klinice  nijak negativně neovlivnila počet porodů. V lednu a únoru 2016 jsme odvedli 231, respektive 239 porodů, ve stejných měsících tohoto roku 254, respektive 246 porodů. Sečtením prvních dvou ukončených kalendářních měsíců roku 2017 se dostáváme na 500 porodů oproti 470 porodům za leden a únor roku 2016. V průběhu natáčení  stoupl počet porodů na GPK o plných 30. Jsem velmi rád, že jsme mohli touto cestou představit práci, kterou dennodenně vykonáváme zodpovědně a  s láskou.“

V současné době se natočený materiál v TV Nova zpracovává a o plánovaném zařazení do vysílání budou čtenáři i diváci včas informováni. Ředitel FN Plzeň MUDr. Václav Šimánek , Ph.D. doplňuje: „Velmi si vážíme, že  tento licencovaný  projekt, který běžel na obrazovkách mnoha evropských států, TV Nova připravuje ve spolupráci s naší Gynekologicko-porodnickou klinikou. Společné přípravy projektu trvaly 3 měsíce a první miminko, které pohlédlo do kamery  TV Nova,   přišlo na svět v první den natáčení. Jsem rád, že budeme moci široké veřejnosti ukázat prostředí příchodu nového človíčka na svět, místo, kde odbornost a empatie jsou neoddělitelnou součástí péče, kterou poskytujeme všem maminkám (někdy i jiným rodinným příslušníkům... )“.

Focení účastníků natáčení