26.4. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

V rámci Mezinárodního dne bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pořádá Klinika pracovního lékařství  ve středu 26. 4. 2017 od 9.00  - 16.00 hod. akci pro širokou veřejnost, při které budou odborníci FN Plzeň nabízet přítomným zájemcům orientační vyšetření sluchu, barvocitu pomocí Ishiharových tabulek, změření BMI indexu, vyšetření odolnosti cév horních končetin vůči chladu a vibracím a vyšetření plicních funkcí (viz. http://kpl.fnplzen.cz). Zaměstnanci kliniky budou připraveni zodpovědět dotazy týkající se nemocí z povolání, posuzování způsobilosti k práci , onemocnění vznikajících v souvislosti s pracovní zátěží apod. Akce se koná ve FN Plzeň-Lochotín, vchod F, 8. patro.