Dobrovolníci z Doosan Škoda Power pomáhali u nás již popáté

Od října 2014 se Doosan Škoda Power, přední světový výrobce parních turbín,  na jaře a na podzim účastní Dnů dobrovolnické činnosti. Společnost nabízí různorodé dobročinné aktivity, jejichž cílem je pomoci potřebným projektům a zařízením v domovské Plzni a okolí. 

12. dubna letošního roku  162 zaměstnanců pomáhalo vlastními silami dětem v pěti mateřských školkách, dvou školách a skautském středisku, seniorům v domově důchodců a v hospici, hendikepovaným v LEDOVCi, městu Plzni v DEPO2015 a na Městské plovárně, v komunitním centru TOTEM, v ZOO a psím útulku a tradičně i v obou areálech Fakultní nemocnice.  Na Borech přispěli tři dobrovolníci k urovnání terénu po bagrech a dvě dobrovolnice asistovali seniorům v léčebně dlouhodobě nemocných při jídle a oblékání a hlavně se je snažily povzbudit vzájemným vyprávěním. Na Lochotíně pomáhalo šest dobrovolníků v krytu a při čištění odtokových kanálů, osm kolegů  zavítalo  do Transfuzní stanice, kde darovali svoji krev.

Dobrovolnice Zoja Kouřimová popisuje svůj den u seniorů: „Náš dvoučlenný tým si vybral  aktivitu v léčebně dlouhodobě nemocných ve Fakultní nemocnici na Borech, kde jsme obě měly za úkol zpříjemnit pobyt seniorům. Po proškolení jsme na doporučení sestřiček navštívili několik pacientek, kterým jsme pomohly při jídle či oblékání. Hlavní činností však bylo povzbuzení, vyprávění či naopak vyslechnutí příběhů a zkušeností osmdesáti i devadesátiletých. Velkou oporou při našem dobrovolnickém dni byla staniční sestra Pavla Kotálová Bc., které patří náš dík.“

Vedení fakultní nemocnice si váží každé dobročinnosti, o to více dobrovolníků Doosan Škody, kteří přichází do nemocnice  již 3. rokem. Svým  osobním přičiněním napomáhají k čistější nemocnici a zároveň dobrým slovem přináší pohlazení duše našich pacientů.