Máte čisté ruce?

V rámci Světového dne  hygieny rukou zveme širokou veřejnost -  Přijďte si zkontrolovat své čisté ruce v pátek 5. května 2017.

Oddělení epidemiologie zve zájemce  do  FN Lochotín, vstupní prostor vchodu F nebo do borského areálu  v přízemí pavilon 22  v době od 8 do 12 hodin.

Pracovníci oddělení epidemiologie, za podpory společností B.Braun, Ecolab  a studentů Fakulty zdravotnických studií  ZČU nabídnou  návštěvníkům  FN  vyzkoušet si  a ihned ověřit správný postup při hygieně rukou. Použijí dezinfekční přípravek označený fluorescenční látkou a po nasvícení UV lampou uvidí na rukou neošetřená místa. Cílem je za pomoci praktických ukázek připomenout veřejnosti, jak významnou roli hraje hygiena rukou v prevenci přenosu infekčních onemocnění.