Příklad dobra

Hnutí Na vlastních nohou Stonožka již druhým rokem podporuje výzkum Crohnovy nemoci, na kterém spolupracuje Fakultní nemocnice Plzeň společně s Fakultou aplikovaných věd ZČU. Crohnova choroba je nevyléčitelné chronické zánětlivé onemocnění různých částí trávicího traktu, které má kolísavý průběh. Počet nemocných se každoročně zvyšuje a mezi pacienty se stále více objevují děti. Jen v plzeňské fakultní nemocnici se s „Crohnem“ léčí desítky dětských pacientů. Právě jim je určen výtěžek finanční sbírky Společně proti Crohnovi, při které spojili své síly vojáci Armády České republiky, příslušníci Ministerstva obrany, zaměstnanci státních podniků a příspěvkových organizací resortu MO, Charita ČR a Stonožka. Záštitu nad sbírkou, která se konala od 17. do 27. dubna 2017, poskytl ředitel Vojenského zpravodajství plukovník gšt. Jan Beroun.  

A tak v pátek 19. 5. 2017 přijal patron Stonožky, Jeho Eminence Dominik Duka v Arcibiskupském paláci zlomek těch, kteří se o tuto akci zasloužili. Při této příležitosti předali přítomní zástupci ozbrojených sil prezidentce Stonožky paní Běle Gran Jensen a řediteli FN Plzeň MUDr. Václavu Šimánkovi, Ph.D. symbolický šek na úctyhodných 277.568,- Kč reprezentující konečný výsledek sbírky. Kardinál Duka vyjádřil velký dík všem organizátorům a zejména přispěvatelům a rovněž vyzdvihnul přínos spolupráce vojenských složek s civilním sektorem, která zůstává příkladem i do budoucna. Paní Jensen se k uvedenému srdečně připojila a připomněla, že spolupráce Stonožky s AČR ku prospěchu potřebným trvá již 17 let. Setkání se také zúčastnila paní Jana Bečvářová, manželka náčelníka Generálního štábu AČR arm. gen. Josefa Bečváře, která  sama již delší dobu projekty Stonožky podporuje.   

 

Zdroj: http://www.stonozka.org