Městský obvod Plzeň 1 pomohl miminkům

V úterý 30. května  2017 předali zástupci Městského obvodu Plzeň 1  pět speciálních  křesel pro maminky na Neonatologickém oddělení FN Plzeň v pořizovací ceně 152 000 korun. V březnu letošního roku  předalo občanské sdružení Nedoklubko první pětici těchto speciálních křesel a v současnosti oddělení disponuje deseti klokánkovacími křesly.

Funkci klokánkovacích křesel popisuje primář neonatologického oddělení doc. MUDr. Jiří Dort, Ph.D.: „Tato speciální křesla pomáhají předčasně narozeným dětem nahradit období důležitého vývoje v maminčině bříšku. Nejdůležitější je vytvoření  pevné vazby mezi miminkem  a  maminkou a právě k  tomu účelu slouží klokánkovací  křesla. Dítě je  v maminčině náruči a  protože  je ve známém prostředí, uklidňuje se .“

Myšlenku nákupu popisuje starosta MO Plzeň 1  Mgr. Miroslav Brabec: „Na podzim jsme byli na překrásné benefiční akci Miminka do dlaně- v rukách andělů, na které bylo prezentováno, že výtěžek půjde na zakoupení klokánkovacích křesel. Úžasná atmosféra tohoto večera a  skvělí lidé, kteří pomáhají předčasně narozeným dětem, nás inspirovali k tomu, že jsme myšlenku dárcovství také podpořili a dovedli až do konce. Klokánkovací křesla už pomáhají.“

Ředitel fakultní nemocnice MUDr. Václav Šimánek, Ph.D. dodává: „Jsem moc rád, že  naše  společnost  pomáhá a nezapomíná na ty nejmenší. Pan docent a jeho skvělý tým občas dokážou „zázraky“. Jak byste jinak nazvali cestu, při které i z méně než 1000 gramového miminka po čase odchází domů s rodiči spokojený kojenec? Předávám pomyslné poděkování všech současných i budoucích miminek celému městskému obvodu Plzeň1. Peníze na nákup klokánkovacích křesel byly vynaložené opravdu na dobrou věc.“

Odborníci neonatologického oddělení se starají o zdravé novorozence  a zároveň o nemocná a nezralá miminka s nízkou porodní hmotností. Klokánkovací křesla jsou umístěna  na jednotce intenzivní a resuscitační péče  a určena pro maminky miminek  se závažnými vrozenými vadami, s těžkými poruchami poporodní adaptace a dětí vážící méně než  1 500 g. Ve FN Plzeň se ročně narodí více jak 3 000 dětí.

Na fotografii zleva: starosta MO 1 Miroslav Brabec, místostarosta MO 1 Jiří Uhlík na klokánkovacím křesle, vrchní sestra Dana Špidlenová, ředitel FN Plzeň Václav Šimánek a primář oddělení Jiří Dort.

 Spokojená maminka se svým miminkem na klokánkovacím křesle.