Nový katetrizační sál napomůže zachránit dva lidské životy v jednom okamžiku

Pracoviště intervenční radiologie v lochotínské části Kliniky zobrazovacích metod bylo rozšířeno o další velmi moderní katetrizační sál s angiografickým přístrojem.  Díky tomuto rozšíření  mohou odborníci i kliniky  léčit  dva pacienty v jedné době. Přednosti této novinky popisuje  primář prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D.: „ Katetrizační sály jsou určeny pro výkony intervenční radiologie, která využívá ionizujícího záření pro léčebné výkony prováděné cévní cestou. Speciální nástroje můžeme s minimálním narušením celistvosti lidského těla zavést, kam je potřeba. Například lze touto cestou ošetřit nemocného s cévní mozkovou příhodou, zúžením končetinových tepen, nebo naopak můžeme takto léčit některé typy nádorů jater, aplikací speciálních látek přímo do nádorové tkáně. Možností využití intervenční radiologie je opravdu celá řada.“

Pokud je na kliniku  přivezen pacient s akutní cévní mozkovou příhodou právě v době, kdy je na jednom katetrizačním sále prováděn velký výkon, například léčba nádoru jater nebo angioplastika u ischemické choroby dolních končetin,  mohou lékaři začít  s léčbou tohoto pacienta s mrtvicí okamžitě  na druhém sále. Profesor Ferda dodává. „Je dobře známá lékařská poučka že „čas je mozek“ a my jsme ten čas díky novému katetrizačnímu sálu získali. U pacientů s cévní mozkovou příhodou rozhodují občas i minuty.“

Lochotínský areál FN Plzeň  je Komplexním kardiovaskulárním a neurovaskulárním centrem, kde jsou všechny možnosti urgentní medicíny koncentrovány na jednom místě, zaměstnanci ošetřují pacienty z Plzeňského i Karlovarského kraje. Nový katetrizační sál byl v lochotínském areálu otevřen pro  léčbu těch nejzávažnějších onemocnění, jako jsou především cévní mozkové příhody.  Náklady na jeho pořízení popisuje ředitel FN Plzeň MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.: „Nutnost otevření druhého sálu s angiografickým přístrojem vyplynula  ze stále vzrůstajícího  počtu pacientů, pro jejichž léčbu je  tato vyšetřovací  či léčebná metoda zásadní.  Na pořízení všech potřebných technologií se nám podařilo získat  13 miliónů korun ze státního rozpočtu, 7,5 milionů hradila nemocnice z vlastních zdrojů a nezanedbatelnou položkou byly také stavební úpravy ve výši 8,5 mil.korun. Jsem přesvědčen, že takto vynaložené prostředky mohou zachránit mnoho lidských životů či odvrátit zdravotní následky, které cévní mozkové příhody velmi často zanechávají. “

 Léčba zúžené krční tepny (PTA krkavice)