Plzeňský ortoped získal prestižní ocenění

Petr Zeman převzal dne 18.5. 2017 na XXI. Národním kongresu České společnosti pro ortopedii a traumatologii v Praze Chlumského cenu za rok 2016. Lékař Kliniky ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí FN Plzeň získal ocenění za knihu s názvem "Artroskopie kyčelního kloubu ", jejíž byl hlavním autorem a společně s kolektivem 9 spoluautorů v ČR na ní pracoval déle než 2 roky: „Získání Chlumského ceny je pro mne velká čest a odměna za naší společnou práci. Nesmírně si toho vážíme! Jsem velmi rád, že se nám podařilo jako prvním nejen v České Republice, ale i ve Východní Evropě vydat vysoce specializovanou monografii, ve které předkládáme odborné veřejnosti recentní ucelený pohled na tuto záchovnou operační miniinavzivní metodu, na kterou se na našem pracovišti specializujeme již více než 11 let. Společně s nakladatelstvím plánujeme v budoucnu vydat ještě druhé vydání v angličtině. Problematika artroskopie kyčle nebyla ve formě monografie v České republice dosud nikdy publikována, v Evropě knihu na stejné téma vydal zatím jen jeden autor, jsem proto velmi šťastný, že se to povedlo právě nám tady v Plzni," říká Petr Zeman.

Petr Zeman, specialista na artroskopické operace velkých kloubů a sportovní traumatolog, pracující ve FN Plzeň od roku 2003 v odměněné knize podrobně popisuje operační metodu, kterou byl úspěšně operován např. i slovenský prezidenta Adrej Kiska, vysvětluje: „Artroskopie kyčelního kloubu je v posledních 15 letech velmi dynamicky se rozvíjející technika vhodná nejen pro biologicky mladší aktivní dospělé pacienty, ale i adolescenty. Je to specializovaná miniinvazivní operační metoda zachovávající vlastní kyčelní kloub, při které se jedním vpichem zavede do kyčle optika a sledováním na monitoru se celý kyčelní kloub velice podrobně prohlédne a diagnostikuje. Dalšími vpichy se zavádějí do kloubu speciální nástroje, jimiž je možné vnitřní struktury kloubu dokonale vyšetřit a současně ošetřit tkáně poškozené úrazem nebo různými chronickými procesy. Je nutné zdůraznit, že se jedná o záchovné metody, při kterých se kyčel nevyměňuje za umělý kloub! Díky dokonalému vybavení našeho pracoviště a letitým zkušenostem operatéra jsme v dnešní době schopni artroskopicky vyléčit většinu nitrokloubních i kolemkloubních patologií kyčle. Bohužel tato metoda není doporučována pro pacienty s pokročilejším stádiem artrózy kyčle. Je vhodná převážně pro mladší pacienty trpícími bolestmi i jinými problémy kyčle a napomáhá lidem v produktivním věku rychlému návratu do komfortního života či ke sportu."
Plzeňští ortopedi z FN Plzeň mají doposud největší soubor kyčlí odoperovaných artroskopicky ve Východní Evropě a díky výborné spolupráci s Klinikou zobrazovacích metod FN v Plzni ročně vyšetří a diagnostikují více než 300 pacientů s bolestmi kyčle odeslaných na naše pracoviště ke konzultaci a k případné artroskopické operaci z jiných částí ČR i ze zahraničí.

Chlumského cena je pojmenována po vynikajícím ortopedovi Vítězslavu Chlumském, jenž v roce 1921 v Bratislavě založil první ortopedickou kliniku na území tehdejšího Československa. Cena se uděluje za nejlepší publikace vydané v předcházejícím kalendářním roce a je oceněním za mimořádný odborný přínos pro ortopedii. Nositelem Chlumského ceny je i současný přednosta Kliniky ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí docent Tomáš Pavelka, který ji obdržel za publikaci Léčba zlomenin pánve a acetabula za rok 2013.

 

 MUDr. Petr Zeman se svou publikací a cenou.

Předání Chlumského ceny Petru Zemanovi.