1.místo - Cena hejtmana Plzeňského kraje za společenskou odpovědnost

Fakultní nemocnice  Plzeň se  již třetím rokem zúčastnila  soutěže Cena hejtmana Plzeňského  kraje za společenskou odpovědnost  a pomyslný stupeň vítězů za rok 2016 obhájila,  vybojovala 1. místo  v kategorii Veřejný sektor.

8.června 2017 převzal ředitel fakultní nemocnice MUDr. Václav Šimánek, Ph.D. z  rukou hejtmana Plzeňského kraje Josefa Bernarda koš s regionálními potravinami a obraz, namalovaný klienty z Denního stacionáře Človíček s mentálním a tělesným postižením.  Ředitel nemocnice dodává:  „Velmi si vážíme tohoto  ocenění,  prvenství v kategorii Veřejný sektor  je pro nás velkým úspěchem a zároveň i závazkem do budoucna.  Jsme velmi rádi, že veřejnost vnímá fakultní nemocnici  jako zdravotnické  zařízení, které je otevřené všem pacientům  a klientům  a zaměstnanci jsou stále připraveni pomáhat. Poděkování patří  všem  fakultním zaměstnancům, kteří svou každodenní prací zkvalitňují poskytovanou péči a služby. Uzdravený  pacient, spokojení zaměstnanci a prosperující zdravotnické zařízení jsou základními stavebními kameny fungování naší fakultní nemocnice.“

 


Kategorie Veřejný sektor:
     1. Fakultní nemocnice Plzeň
     2. Centrum pečovatelských a ošetřovatelských služeb Město Touškov
     3. Bolevecká základní škola Plzeň

Hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard předává ocenění řediteli FN Plzeň Václavu Šimánkovi.

Na fotografii zleva: Předseda Regionální hospodářské komory Plzeňského kraje Pavel Karpíšek, Julie Borovcová z Národního střediska podpory kvality, hejtman Plzeňského kraje Josefa Bernard a ředitel FN Plzeň Václav Šimánek.