Rozběháme Česko, rozběháme FN Plzeň??

V září 2015 večerní běžci v Borském parku vyběhali peníze pro dětské hematoonkologické oddělení, část letošního výtěžku bude použita na vybavení dětských ambulancí.

10. charitativní  běh Rozběháme Česko se uskuteční pátek  16.6.2017.  Součástí akce  bude neziskový happening, na kterém fyzioterapeutky úseku rehabilitace Interního oddělení FN Plzeň představí základy správného tejpování a zodpoví dotazy týkající se problémů pohybového aparátu.