Děti opět pomáhaly dětem.

Vše začalo jedním předvánočním odpolednem na plzeňském náměstí. Paní doktorka Magdalena Rogozov se svým manželem prochází vánoční trhy a náhle se ocitli v blízkosti potyčky několika mužů. Jednomu z nich  ruce paní doktorky zachránily život. Tento okamžik si paní doktorka pamatuje velmi dobře: „Byly to vteřiny, neměla jsme čas na přemýšlení, poskytnutí první pomoci bylo úplnou samozřejmostí“. Za tento skutek obdržela mladá lékařka Cenu hejtmana za statečnost, hodnota šeku byla 10 000 korun. Společně, se svou 8letou dcerou Josfínkou, žákyní 2.A Základní školy Martina Luthera v Plzni, se rozhodly peníze věnovat malým onkologickým pacientům ve FN Plzeň.

Paní doktorka Rogozov dodává: „Na myšlenku věnovat tyto  peníze mne přivedla moje Josefínka. Společně jsme s dětmi a s paní  třídní učitelkou  Musilovou uspořádaly diskuzi, jak je potřeba pomáhat sobě navzájem a hlavně lidem, kteří to potřebují. Děti byly při debatě úžasné a  spolu s krásnou knihou a obrázky napsaly mnoho vzkazů  dětem z hematoonkologického oddělení FN Plzeň.“

Setkání zástupců fakultní nemocnice s dětmi 2.A ZŠ Martina Luthera se uskutečnilo 18.května  a atmosféra byla úžasná. Ředitel fakultní nemocnice, pan doktor Václav Šimánek, chodil mezi lavicemi, popisoval dětem, jak funguje nemocnice a zároveň se dětí vyptával, čím budou, až budou velké. Nejčastější odpovědi byly: zpěvačka, herečka, modelka, ale nechyběl ani vědec, lékař  či zdravotní sestřička. Dalším zpestřením byla soutěž pro děti, kterou vedla herní specialistka Dětské kliniky Ludmila Romová.

Celou zdravotní hodinou  se linula přátelská atmosféra, umocněná dětskou přirozeností a bezelstností. Ředitel Václav Šimánek, který  si  zájem děti získal během krátké chvilky, vzpomíná: „Bylo nám s dětmi moc hezky. Jsme rádi za každý, i sebemenší dobrý skutek, který přinese našim nejmenším pacientům úlevu při léčbě či jakékoli zpestření. O to více si vážíme těchto malých, statečných a chytrých školáků, jsem mile překvapen, jaké mají  děti této školy vědomosti. Všem patří velký dík. Dětem, rodičům i všem učitelům.“

 

 

Ředitel FN Plzeň Václav Šimánek  v dětské debatě o  vysněném povolání.

Detektivní pátrání děti moc bavilo.

 I když nebyla řádná vyučovací hodina, děti se hlásily neustále.