28.6. měření plicních funkcí-světový den spirometrie

Máte vleklý kašel nebo pocit zhoršení dechu při námaze nebo i v klidu? Necítíte tíseň nebo bolest na hrudníku? Nežijete nebo nepracujete v rizikových prostorách? Např. ve znečištěném venkovním prostředí, v budovách, kde se vyskytují, částice, plyny, dýmy, kouř? Dalšími rizikovým faktory pro plicní onemocnění jsou kouření tabáku, pasivní kouření, špatná výživa, nedostatek pohybu, z dětství např. nízká porodní váha a v neposlední řadě genetika.

 

Zájemce o vyšetření plicních funkcí zveme 28. června 2017 od 14:30 do 17:30 hod., nabízíme bezplatné provedení spirometrického vyšetření plic - Plicní klinika, úsek Funkční diagnostiky (telefon: 377 402 198).