Děkujeme všem dárcům krve za pomoc

FN Plzeň děkuje všem dárcům, kteří vyslyšeli výzvu při  akutním nedostatku krevních zásob a přispěchali darovat životodárnou tekutinu. Velké poděkování vyjadřuje ředitel fakultní nemocnice MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.: „Velmi si vážíme dárců, kteří zareagovali a v době letních dovolených neváhali věnovat svůj čas pro dárcovství krve. Všichni   nám pomohli v tomto každoročně krizovém období,   zásoby transfuzních přípravků jsou v těchto dnech již dostačující. Doufáme, že s  pomocí stálých dárců transfuzní oddělení zvládne zbytek prázdnin dobře a  budeme rádi, pokud noví i pravidelní dárci vypomohou také  v zimních měsících  lednu a únoru, kdy je situace obdobná.“  V letošním roce  za  první 3 týdny prázdnin přišlo 1211   dárců oproti  roku 2016 , kdy vypomohlo doplnit krevní sklady dárců 950. Stoprocentní  nárůst eviduje transfuzní oddělení u prvodárců, kterých v tomto období přišlo 103.

Ještě jednou velké poděkování.

FN Plzeň