Rekonstrukce vjezdů do FN Plzeň

V rámci zkvalitňování  služeb Fakultní nemocnice  Plzeň začne v příštím  týdnu plánovaná rekonstrukce  vjezdů do areálů  FN Bory a FN Lochotín. Tato rekonstrukce je rozvržena  do dvou etap, první etapa bude v období  9-12/2017, druhá etapa započne v 1.čtvrtletí  2018.

Od pondělí  11. 09. 2017 do 31. 12. 2017 dojde k úplnému uzavření vjezdu Bory 2 (bývalá vojenská nemocnice - ul. Edvarda Beneše 9), ve směru vjezdu i výjezdu. Do FN Bory  bude během první etapy rekonstrukce zajištěn vjezd  pouze hlavním vjezdem z ul.   Edvarda Beneše 13.  

Po dokončení této první  části bude následovat  druhá etapa opravou hlavního vjezdu do FN Bory (z ul. Edvarda  Beneše 13), kde bude zajištěn přístup  nově zrekonstruovaným vjezdem v  prostoru bývalé vojenské nemocnice (Edvarda Beneše 9). Zároveň bude otevřen vjezd za  pavilonem  22  (v prostoru křižovatky ul. Edvarda Beneše a ul. 17. listopadu).  

Od úterý 12. 09. 2017 do 31. 12. 2017  dojde k úplnému uzavření vjezdu do FN Lochotín z ul. Na Roudné, ve směru vjezdu i výjezdu.

Do areálu bude  zajištěn vjezd pouze hlavním vjezdem z ul. aleje Svobody.  Po ukončení  první etapy bude uzavřen hlavní vjezd do FN Lochotín  z ul. aleje Svobody pro všechna vozidla, s výjimkou vozidel integrovaného záchranného systému  a do areálu bude možné vjíždět jen spodním vjezdem z ul. Na Roudné.            

Uzavřené vjezdy budou vždy přístupné pro pěší.Pro urychlení provozu bude v obou areálech doplněno dopravní značení tak, aby nedocházelo k hromadění vozidel a provoz byl plynulý.

Prosíme všechny návštěvníky o trpělivost  a pochopení této situace, plánovaná rekonstrukce napomůže k výraznému zkvalitnění dopravní obslužnosti obou areálů Fakultní nemocnice Plzeň.

Tento vjezd bude od 11. září uzavřen - fotografie vjezdu Bory 2 (bývalá vojenská nemocnice - u. Edvarda Beneše 9).

Zdroj www.mapy.cz .

 

 

Tento vjezd bude od 12. září uzavřen - fotografie vjezdu do FN Lochotín z ul. Na Roudné.

Zdroj: www.mapy.cz