Ženy, hlídáte si prsa?

Určeno všem ženám, které pečují o své zdraví.

Ve středu 27. září 2017 od 9:00-12:00 hod. v prostoru recepce budovy Onkologické a radioterapeutické kliniky odborníci této kliniky, společně se sdružením pacientek Mamma Help a organizací IFMS CZ, zodpoví  zájemkyním všechny  otázky týkající se prevence rakoviny prsu, včetně nácviku samovyšetření prsou.

 

Samovyšetření prsů provádějte každý měsíc. Je to nejjednodušší metoda, jak případný nádor zachytit včas!