Otevíráme nový parkovací dům

Jedna z nejdůležitějších investičních akcí ve Fakultní nemocnici  Plzeň v letošním roce  je u konce, počátkem října parkovací dům  otevře své vjezdy  pro zaměstnance fakultní nemocnice.

Parkování ve fakultní nemocnici je dlouhodobým problémem a výstavba parkovacího domu byla jednou z etap, jak řešit nedostatek parkovacích stání a lochotínský areál více zpřístupnit motorizovaným pacientům. Počty ošetřených pacientů ve FN Plzeň každoročně stoupá, jen v roce 2016 zde bylo ošetřeno více jak 1 027 000 pacientů.

Stavba parkovacího domu započala počátkem roku 2016 a původní termín výstavby parkovacího domu byl z prosince 2016 posunut na srpen 2017. Zdržení bylo způsobeno přerušením prací z důvodu geologických poměrů při realizaci pažení stavební jámy a zároveň i letošní  zimu panovaly  nepříznivé klimatické podmínky. Prvotní projektová cena celého projektu byla 180 milionů korun, soutěží se podařilo cenu snížit na  139 milionů korun.  Zhotovitelem stavby byla firma  Geosan group.

Čtyřpatrový objekt představuje ředitel nemocnice MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.: „Budova je posazena do svahu   a má barevně odlišená podlaží, která spojuje objekt s výtahem, sociálním zařízením a zázemím parkovacího domu (rozvodny el. instalace apod.). Je zde 396 parkovacích stání, která jsou určena pro zaměstnance fakultní nemocnice, uvolněná místa na současných parkovacích plochách budou sloužit pro parkování pacientů. Do každého podlaží jsou samostatné vjezdy, které nabízí komfortnější parkování pro řidiče, objekt má moderní kamerový monitorovací a zabezpečovací systém. Parkujícím zaměstnancům, kteří mají v současnosti zaplacenou parkovací kartu, bude elektronicky umožněn vjezd do parkovacího domu bez omezení. V nočních hodinách bude provoz parkovacího domu zabezpečen sekčními vraty, která si zaměstnanci otevřou přidělenou kartou s čipem.

Jednou z hlavních předností zaměstnaneckého parkování je možnost přejít přímo z parkovacího domu na všechna pracoviště tzv. zásobovací chodbou, která vede pod celým nemocničním areálem. Auta zaměstnanců budou uchráněna od nepříznivých klimatických podmínek, jako jsou sníh, námraza či naopak vysoké teploty v letních měsících.

Další unikátností architektonicky zajímavé stavby je tzv. zelená střecha, vedoucí odboru investiční výstavby Ing. Miloslav Šoltys vysvětluje: „Skladba střechy zajišťuje zadržování dešťové vody při deštích a její postupné využívání použitými rostlinami. Hlavním důvodem pro návrh a realizaci této skladby střechy byl požadavek na řízené vypouštění dešťových vod do kanalizačního řadu v souladu s vyhláškou o obecných požadavcích na využívání území. Toto řízené vypouštění zajišťují podzemní železobetonové akumulační (retenční) nádrže, ze kterých je zachycená voda vypouštěna do veřejné kanalizace. Akumulace vody na střeše má pozitivní vliv na okolí stavby, zeleň bude zachytávat prach, zvlhčovat a okysličovat ovzduší. Na střeše jsou suchomilné rostliny a lavičky, které umožní návštěvníkům výhled na velkou část města.“ 

FN Plzeň poskytuje péči pacientům nejen z Plzeňského kraje, ale i z regionů sousedních, často i z odlehlých koutů naší republiky a parkovací dům je jednou z cest, která napomůže k dalšímu rozvoji zdravotnického zařízení mezinárodní úrovně.