Započala plánovaná rekonstrukce Centrálního příjmu

Ve středu 1. listopadu započala plánovaná rekonstrukce Centrálního příjmu, vchod C ve FN Plzeň - Lochotín. 1. etapa této rekonstrukce se týká prostoru bývalé pokladny a přilehlých částí a bude spojena s určitým nepohodlím, zvýšenou prašností, hlukem a možnou delší čekací dobou na ošetření. Pokladna FN Plzeň je přesunuta k blízkosti vchodu D. Dovolujeme si požádat širokou veřejnost o shovívavost a trpělivost, tato plánovaná rekonstrukce přinese pacientům i zaměstnancům zvýšené pohodlí a komfortní prostředí, provoz ambulancí Centrálního příjmu nebude nijak omezen. Žádáme návštěvníky a pacienty, pokud nepřichází na centrální příjem, aby pro návštěvu nemocnice využili vchod B. O dalším postupu a eventuálních omezeních budeme veřejnost včas informovat. 

V současnosti Centrální příjem Lochotín zajišťuje péči pro emergency, traumatologii a pacienty interních oborů (interní, neurologické a psychiatrické ambulance), na Centrálním příjmu je  ročně ošetřeno  více jak 42 000 pacientů. FN Plzeň touto rekonstrukcí realizuje  zcela novou koncepci ošetřování pacientů systémem sálového ošetřování urgentních pacientů. Na jednom místě bude celkem 13 akutních  a expektačních lůžek (lůžko v nemocnici, na němž se krátkodobě sleduje vývoj pacientova stavu). Tato prostorová změna umožní důkladné třídění pacientů do zón dle potřeby naléhavosti  a bude zajištěna vyšší prostupnost, díky které se nepotká těžce nemocný pacient s osobou s lehčím poraněním či onemocněním. Dosud na Centrální příjmu fungoval systém, kdy  pacient přicházel  za lékařem. Cílem rekonstrukce je změna, díky níž lékař přichází za svým pacientem.  K tomu napomůže nově vybudovaný prostor recepce, ve které  sestra, pod dozorem lékaře urgentního příjmu, bude třídit  pacienty dle naléhavosti. Těžce nemocní pacienti budou v prostoru pro akutní péči a nemocní s lehčím onemocněním vyčkají na ambulantní ošetření na ambulanci. Kromě zvýšeného komfortu pro pacienty  i zaměstnance očekáváme i zkrácení  čekací doby pro nemocné.