Karlovarský kraj přispěl na onkologický registr

Regionální pracoviště Národního onkologického registru pro Plzeňský a Karlovarský kraj sídlí v borském areálu FN Plzeň. Sbírá a zpracovává data o zhoubných novotvarech, která se využívají pro plánování preventivních opatření ke snížení výskytu novotvarů, plánování léčby, dispenzární péče, vybavení pracovišť, a také k ekonomickým rozvahám onkologické péče jako takové. Finančně a provozně jej zajišťuje FN Plzeň. Na validaci dat a provoz též přispívají dotací oba kraje, zároveň pracoviště dotuje Ministerstvo zdravotnictví. Krajský úřad Karlovarského kraje věnoval v letošním roce registru 160 tisíc korun.

Odkaz na Karlovarský kraj: www.kr-karlovarsky.cz

Odkaz na projekt „Živý kraj“: www.zivykraj.cz