Vyjádření FN Plzeň ke zprávě NKÚ

Kontrola Nejvyššího kontrolního úřadu probíhala ve FN Plzeň na konci roku 2016 a v prvních měsících roku 2017, FN Plzeň obdržela Kontrolní protokol v květnu 2017. Tento Kontrolní protokol obsahuje zjištění pouze formálního charakteru a neobsahuje žádná konstatování nehospodárných postupů.

FN Plzeň je proto překvapena interpretací zjištěných skutečností v rámci vydané tiskové zprávy NKÚ ze dne 20.11.2017 vycházející z Kontrolního závěru kontrolní akce. Tento souhrnný Kontrolní závěr nebyl (na rozdíl od dílčího Kontrolního protokolu) s FN Plzeň projednán a v této chvíli se s ním FN Plzeň detailně seznamuje.

Tisková zpráva NKU se zjevně účelově soustředí vesměs na souhrnné údaje bez přihlédnutí k vysvětlením, které FN Plzeň poskytla kontrolnímu týmu v rámci kontroly na místě. Tato vysvětlení byla zapracována do dílčího kontrolního protokolu a zároveň zohledněna v dílčích kontrolních závěrech.

Detailnější reakci na tiskovou zprávu, respektive na Kontrolní závěr kontrolní akce, FN Plzeň připravuje.