Urologie získala nové vybavení pro diagnostiku

Zástupci Nadačního fondu Muži proti rakovině  předali do rukou přednosty Urologické kliniky FN Plzeň Prof. MUDr. Milana Hory, PhD, MBA a primáře   MUDr. Petra Stránského, Ph.D. komplexní vybavení zákrokového sálu pro diagnostiku karcinomu prostaty.

Nadační fond Muži proti rakovině podpořil nákup gynekologického a urologického zákrokového stolu, tří bioptických děl EvoCore a dvou punkčních nástavců k transrektální sondě sonografického přístroje v celkové ceně 259 158,79 Kč. Komplexní vybavení bylo pořízeno z loňské Movember sbírky.

Aktivní účastník každoroční kampaně Movember ředitel FN Plzeň MUDr. Václav Šimánek, Ph.D. vysvětluje: „Movember je mezinárodní osvětová kampaň usilující o změnu pohledu na mužské zdraví, jejímž symbolem se stal knír. FN Plzeň se do kampaně zapojuje již několik let a v řadách zaměstnanců počet podporovatelů neustále stoupá.“ Do prvního ročníku v roce 2008 se v Čechách zapojilo asi osm účastníků, o pár let později to bylo již 18000 registrovaných účastníků. V rámci fundraisingu, který je součástí osvětové kampaně, se do roku 2016 vybralo neuvěřitelných 440 miliónů liber, které byly použity na financování více než dvanácti set zdravotních programů.

„Mužské zdraví je stále podceňováno. Zatímco dívky chodí na pravidelné gynekologické prohlídky od mládí, muži nic takového nedělají. Lékaře vyhledají až v momentě objektivních problémů, kdy ale bohužel může být a bývá i pozdě. Přitom prevence je opravdu velmi důležitá,“ říká doc. MUDr. Roman Zachoval, Ph.D, MBA, předseda a zakladatel Nadačního fondu Muži proti rakovině, který je zároveň primářem Urologického oddělení Thomayerovy nemocnice v Praze. Jeho slova dokazuje i fakt, že dle celosvětových statistik umírají muži na celém světě v průměru o 6 let dříve než ženy a rakovina prostaty je celosvětově druhou nejčastější formou rakoviny u mužů. Navíc se očekává se, že počet případů se do roku 2030 ještě zdvojnásobí.

Ročně je na Urologické klinice  FN Plzeň prováděno kolem 400 biopsií prostaty. V rámci rozšiřování provozu získala urologická klinika prostory bývalého pracoviště angiografie v pavilónu č. 22 na Borech. Do těchto prostor již byla přesunuta odborná urodynamická poradna a po drobných stavebních úpravách je zde plánováno vytvoření nového pracoviště k provádění urologických zákroků a operací v rámci ambulantní a jednodenní urologie. 

 Na fotografii zleva: přednosta urologické kliniky Milan Hora, primář urologické kliniky Petr Stránský, předseda NF Muži proti rakovině  Roman Zachoval,

ředitel FN Plzeň Václav Šimánek a lékařka urologické kliniky Olga Dolejšová

 

Bioptické dělo EVOCORE, používané při biopsii prostaty