Jsme finančně nejzdravější fakultní nemocnice

Společnost HealthCare Institute (HCI)  i v letošním roce provedla unikátní hodnocení českých nemocnic na základě jejich finančního zdraví v oblastech, ve kterých může ovlivňovat spokojenost pacienta. Jedná se již o čtvrté hodnocení podle nových parametrů, které byly aplikovány prvně v roce 2014 při hodnocení finančního zdraví nemocnic za rok 2013. Finanční zdraví nemocnic posuzované těmito parametry není porovnáváno podle prospěchu vlastníka či zřizovatele a podle dosaženého výsledku hospodaření, ale podle parametrů, které výrazněji ovlivňují spokojenost pacienta.

Finanční zdraví nemocnic bylo hodnoceno z veřejně dostupných údajů – tj. účetní závěrky v případě nemocnic - obchodních společností a z veřejně dostupných účetních závěrek a dotazování u ostatních subjektů. Pro posouzení finančního zdraví byly aplikovány jednotné poměrové ukazatele a jednotné váhy pro obě skupiny nemocnic, kterými jsou nemocnice obecné, nemocnice fakultní a přímo řízené.

 

Dle  šetření HealthCare Institute o.p.s.   je  finančně zdravá nemocnice ta, která:

  • ·         má dostatek prostředků na úhradu svých závazků
  • ·         není předlužená
  • ·         hradí své závazky v přiměřeném čase
  • ·         financuje dlouhodobý majetek z dlouhodobých zdrojů
  • ·         investuje do svého majetku
  • ·         je vybavena dlouhodobým majetkem umožňujícím poskytovat kvalitní zdravotní péči (co nejnovějším)
  • ·         dokáže adekvátně odměnit svůj personál

Výsledky finančního zdraví za fakultní nemocnice obhájila FN Plzeň i letos zlatou příčku, druhé místo obsadila FN Hradec Králové a třetí příčku obsadila FN Motol.