Vítají Vás nové vjezdy do FN

Byla ukončena rekonstrukce vjezdů FN Plzeň v areálu Lochotín - jih (z ulice Na Roudné) a areálu bývalé vojenské nemocnice na Borech

Děkujeme všem návštěvníkům a zaměstnancům za jejich trpělivost a pochopení. Věříme, že nové třípruhové vjezdy zkvalitní dopravní obslužnost nemocnice a zlepší komfort pro naše návštěvníky.

Vjezd FN Plzeň v areálu Lochotín z ulice Na Roudné. 

 

Vjezd FN Plzeň v areálu bývalé vojenské nemocnice na Borech.