Tři králové přišli do nemocnice

Kašpar, Melichar a Baltazar zavítali  do fakultní nemocnice v rámci Tříkrálové sbírky. Hejtman Josef Bernard, primátor Martin Zrzavecký a biskup plzeňský Tomáš  Holub  společně s malými koledníky rozezvučeli nemocniční chodby krásnými koledami  a dali možnost zaměstnancům fakultní nemocnice zapojit se do této sbírky.

Letos 18.ročník Tříkrálové sbírky v Plzni započal 3.ledna a tradičně jej pořádá Diecézní charita Plzeň. Hlavním smyslem akce je pomoc rodinám i jednotlivcům, kteří se ocitnou v nouzi.

 

K+M+B 2018