Pamětní deska významného lékaře

24. ledna byla na Hematologicko-onkologickém oddělení odhalena pamětní deska významného českého lékaře, zakladatele Českého národního registru dárců kostní dřeně MUDr. Vladimíra Kozy.

Tuto akci zorganizovalo sdružení Křížky a vetřelci, které systematicky mapuje a zachraňuje drobné památky a umělecká díla ve veřejném prostoru Plzně. Tentokrát organizátoři přišli s nápadem vyrobit dílo nové, a proto podali návrh žádosti do Otevřené výzvy Pěstuj prostor za podpory Ministerstva kultury a za přispění Statutárního města Plzně. Díky schválené dotaci došlo k vytvoření pamětní desky dle návrhu sochaře Vojtěcha Soukupa, je z carrarského mramoru a připomíná kostní dřeň.

Pamětní deska byla odhalena přímo na hematologicko-onkologickém oddělení plzeňské fakultní nemocnice a jeho primář MUDr. Pavel Jindra, Ph.D. dodává:„ Pan primář Koza byl charismatickou, originální osobností s velkým otevřeným srdcem. Velmi si vážím toho, že jsem mohl pracovat s člověkem jeho formátu a učit se od něj nejen hematoonkologii. Děkujeme organizátorům i tvůrci  za krásné umělecké dílo.“

Daniel Jahn z projektu Křížky a vetřelci, který tuto akci inicioval, doplňuje: „Naším cílem je pečovat o drobné památky či zapomenutá místa v Plzni. Realizace pamětní desky byla okamžitým nápadem. Doufám, že tato pamětní deska umožní pacientům či návštěvníkům na chvilku se zastavit a vzpomenout na zakladatele tohoto oddělení, na pana primáře Vladimíra Kozu. Je nezapomenutelnou osobností.“

Plzeňský rodák MUDr. Vladimír Koza (1954-2012) byl významným českým lékařem v oboru hematoonkologie, který provedl první transplantaci v Československu s českým nepříbuzným dárcem a patřil ke světovým špičkám ve svém oboru. Založil Nadaci pro transplantaci kostní dřeně a svou usilovnou prací pomohl zachránit tisíce životů.

 

Na fotografii zleva: primář Hamatologicko-onkologického oddělení Pavel Jindra, autor pamětní desky Vojtěch Soukup a ředitel FN Plzeň Václav Šimánek.

 

Na fotografii zleva: autor pamětní desky Vojtěch Soukup a iniciátor realizace pamětní desky Daniel Jahn z projektu Křížky a vetřelci.