PŘESUN AMBULANCÍ CENTRÁLNÍHO PŘÍJMU LOCHOTÍN

V pondělí 12. února 2018 začíná druhá část 1. etapy přestavby Centrálního příjmu. Z tohoto důvodu došlo k výraznému prostorovému omezení centrálního příjmu díky přesunu „netraumatických“ ambulancí Centrálního příjmu Lochotín, tzn. ambulance Centrálního příjmu 1. interní, neurologické a psychiatrické kliniky z původních prostor do lokalit náhradních, dočasných.

Dojde k uzavření hojně využívané chodby, která spojuje vchody C a B (chodba před netraumatickými ambulancemi). Průchod z vchodu C do budovy B bude možný  venkem, v případě špatných klimatických podmínek bude pacientům doporučována spojovací chodba v 1.PP vchodu C.

 

Nové umístění jednotlivých ambulancí Centrálního příjmu:

  •          Ambulance I. interní kliniky a neurologické kliniky zůstanou v prostoru Centrálního příjmu Lochotín,  vchod C, umístění je změněno
  •          Ambulance psychiatrické kliniky bude přesunuta  do vchodu  B,  prostory psychiatrické kliniky  v 1.NP
  •          Umístění traumatologické ambulance zůstává zachováno jako dosud

Zaměstnanci přijímací kanceláře budou pacienty o všech změnách informovat, průvodkyně pacientů  budou  návštěvníky dle potřeby doprovázet na potřebná pracoviště. Telefonní linky na všechna pracoviště zůstávají beze změny.

 

Předem děkujeme všem návštěvníkům za pochopení a trpělivost, rozsáhlá rekonstrukce Centrálního příjmu  Lochotín přinese komfort pro pacienty a významně kvalitnější prostředí pro léčebnou a ošetřovatelskou péči.