RAKOVINA PRSU: ROČNĚ V ZÁPADNÍCH ČECHÁCH ONEMOCNÍ ČTYŘI STA ŽEN

Žen, u nichž lékaři diagnostikují rakovinu prsu, v západních Čechách stále přibývá. Na Onkologické a radioterapeutické klinice plzeňské fakultní nemocnice si tuto zprávu ročně vyslechne 400 nových pacientek.

„Obecně je nárůst zhoubných nádorů šestiprocentní. U karcinomu prsu se naštěstí daří zachytit nádor včas. Z toho máme pochopitelně radost, protože pak je dlouhodobá prognóza pacientek velmi dobrá,“ uvedl onkolog Tomáš Svoboda. Brzké odhalení zhoubného onemocnění je podle jeho názoru dáno především díky screeningu, jenž funguje už 15 let. Toto pravidelné preventivní vyšetření absolvuje 60 až 70 procent žen v Plzeňském a Karlovarském kraji.

Riziko karcinomu prsu stoupá po 50. roku věku. Vrcholu výskytu dosahuje po šedesátce. Kromě nových pacientek, jichž je ročně na 400, však doktoři řeší případy, kdy se rakovina vrátí. Velkou skupinu tvoří i ženy s genetickým rizikem tohoto onemocnění. „Hereditární (pozn. red.: dědičná) závislost postihuje pět až osm procent žen a to už je obrovské množství. O genetické testování mají zájem především dcery našich pacientek ve věku dvaceti až pětadvaceti let,“ nastínil lékař působící na Onkologické a radioterapeutické klinice.

Pokud se nebezpečí rakoviny prsu potvrdí, stále obvyklejší je, že dotyčné se rozhodnou nechat si mléčné žlázy odstranit. Kvůli odborným konzultacím funguje ve FN Plzeň specializovaná poradna, kterou zajišťují mamochirurgové, genetici, gynekologové, eventuálně onkologové.

Kromě lékařské péče však nemocné potřebují psychologickou či psychoterapeutickou pomoc. Plzeňská onkologie tuto podporu nabízí, pracovníci jsou však značně přetížení. „Rozsahem péče a počty pacientů patří naše pracoviště mezi největší v zemi, takže jsme natolik vytížení, že například možnost individuální terapie, důkladného pohovoru a názorného vysvětlení jednotlivých souvislostí je prakticky neproveditelná,“ přiznal Svoboda. Ve své praxi se ovšem opakovaně setkává s tím, že řada lidí nechce podrobnosti svého onemocnění a osobní záležitosti s nikým sdílet.

Pokud už zájem má, lékaři spolupracují s neziskovými organizacemi, jež se touto problematikou zabývají. Svoboda se stal garantem plzeňského centra Mamma HELP. „Doplní zbytek praktických rad na bázi vlastního prožitku a vlastní zkušenosti,“ uvedl.

V neziskové organizaci totiž pracují vyléčené pacientky, jež se vzdělávají v poradenství. Celkem jsou k dispozici čtyři terapeutky. Konzultace jsou zdarma a mohou je využít též rodinní příslušníci nemocných. Nezisková organizace se kromě společenských akcí pro své členky zaměřuje na preventivní akce a školení.

Všechna tuzemská centra, kterých je v ČR osm, teď rozjíždějí novou kampaň. Spot už nyní koluje na internetu a sociálních sítích. Od pondělí do 25. února ho bude vysílat Česká televize.

 

Mamma HELP

- nabízí bezplatné individuální poradenství a podpůrnou péči ženám s rakovinou prsu a jejich rodinám

- pořádá přednášky, artedílny, cvičení, výlety a další

- plzeňská pobočka v Sedláčkově ulici funguje od pondělí do čtvrtka od 10 do 15 hodin

 

Marie dvakrát zápasila se zhoubným onemocněním

Plzeňanka Marie šla v prosinci 2013 na běžné preventivní vyšetření prsu. Lékař ji však poslal do plzeňské fakultní nemocnice na biopsii. Za týden se dozvěděla, že má rakovinu. „Nejdřív jsem si situaci vůbec nepřipouštěla. Do nemocnice mě provázel manžel, který byl v první chvíli daleko víc zaskočený než já. Na mě to padlo, až když jsme se vrátili domů,“ vyprávěla.

Krátce poté musela podstoupit operaci. V té chvíli už prožívala obavy. „Neznala jsem nikoho, kdo by si tím prošel, takže jsem se nemohla poradit, zeptat se...“ pokračovala. Velkou oporou jí ovšem byl její muž a jejich dvě dcery. „Neskutečně mě podrželi,“ dodala.

Doktoři museli paní Marii část prsu odebrat. Následně čekalo pacientku ozařování. Během tohoto období také poprvé kontaktovala neziskovou organizaci Mamma HELP. „Mladší dcera našla informace na internetu. Zavolala jsem na bezplatnou linku do Prahy, potom jsem navštívila plzeňskou pobočku. Opravdu mi to moc pomohlo, protože jsem se setkala s ženami, které mají stejnou zkušenost,“ sdělila.

Loni na jaře se bohužel znovu ohlásily zdravotní problémy. Paní Marie proto musela opět na zákrok a přišla o celé ňadro. Další ozařování už nebylo možné, protože poprvé absolvovala maximální počet dávek. Musela zvládnout chemoterapii a vyrovnat se s novou životní situací. „Dostala jsem pooperační epitézu (pozn. red.: náhradu), ale místo bylo hodně citlivé. Později mi lékaři doporučili silikonovou. Když pak bylo teplo a já jsem měla vyjít ven, cítila jsem se divně. Ale moje rodina mě opět neskutečně podržela,“ uvedla 53letá Plzeňanka.

Pochopení, ztracené sebevědomí a také nové přátelství našla mezi členkami organizace Mamma HELP. Marie se pravidelně účastní některých společných aktivit. Protože se ještě necítí stoprocentně fit, do práce zatím nenastoupila. „Doufám, že to brzy bude dobré,“ uzavřela.

 

Zdroj: Plzeňský deník ze dne 12.1.2018

 

 Mamma HELP, z.s.