Zákaz návštěv na odd. A a odd. C, I. Interní klinika

Z důvodu vyššího výskytu průjmového onemocnění je vyhlášen zákaz návštěv oddělení lůžka A (5. patro) a oddělení lůžka C (7. patro) I. Interní kliniky FN Plzeň Lochotín, na dobu do odvolání.