Malé lásky pokračují

Očekáváte příchod miminka mezi lednem a březnem 2018 a líbí se vám porodnice FN Plzeň? Můžete se stát součástí projektu Malé lásky. Pokud máte zájem, informace získáte na tel. čísle 724 67 07 66

Dětské sbory pro Stonožku

Ve čtvrtek 16. listopadu 2017 v 19:00 hodin Vás srdečně zveme na koncert Dětské sbory pro Stonožku do Velkého divadla, Divadlo J. K.Tyla. Jak je z jeho názvu patrné, vystoupí několik pěveckých ...

Zajdem na krev?

Tuto kampaň připravuje Český Červený Kříž a společnost BubbleStar CZ s.r.o. a cílem je získání dalších prvodárců na Transfuzním oddělení FN Plzeň. Tato akce volně navazuje na akci ...

Podzimníčkování

V pondělí 30. října studentky Lékařské fakulty Plzeň z organizace IFMSA (mezinárodní federace asociací studentů medicíny zaměřená především na zvýšení informovanosti široké veřejnosti v oblastech ...

Započala plánovaná rekonstrukce Centrálního příjmu

Ve středu 1. listopadu započala plánovaná rekonstrukce Centrálního příjmu, vchod C ve FN Plzeň - Lochotín. 1. etapa této rekonstrukce se týká prostoru bývalé pokladny a přilehlých částí a bude ...

DEN PRO ZDRAVÍ nejen pro diabetiky

11. listopadu 2017 se koná DEN PRO ZDRAVÍ nejen pro diabetiky při příležitosti Světového dne diabetu, který pořádá Diabetologické centrum FN Plzeň spolu se Svazem diabetiků ČR Územní organizací ...

Movember ve FN Plzeň - výzva pro zaměstnance a jejich přátele

Je to již čtvrtý rok, co se FN Plzeň aktivně zapojuje do celosvětové akce Movember, která napomáhá osvětě karcinomu prostaty. Ředitel FN Plzeň Václav Šimánek, společně s přednostou urologické ...

Děti si mohly sáhnout na opravdového hasiče

Velké těšení na dětské herně pohltilo i dospěláky. Hasiči Plzeňského kraje slíbili, že přijedou za dětmi s opravdovou technikou, kterou používají při hašení požárů a v úterý 17. října se malí ...

Zdravínek pomáhá ke zdraví

Víte, kdo to je Zdravínek? Je to skřítek, který se narodil 1.června na Mezinárodní den dětí, 3.června byl pokřtěn na Dětském dni s FN Plzeň a v tomto týdnu již zavítal mezi nemocné děti do

Panasonic naděloval podeváté

Devátý ročník prázdninové akce Daruj krev, daruješ naději oslovil 3 424 dárců, kteří přišli během léta darovat krev. Společnost Panasonic spolupracuje s Transfuzním oddělením FN Plzeň již řadu ...