Urologie získala nové vybavení pro diagnostiku

Zástupci Nadačního fondu Muži proti rakovině předali do rukou přednosty Urologické kliniky FN Plzeň Prof. MUDr. Milana Hory, PhD, MBA a primáře MUDr. Petra Stránského, Ph.D. komplexní vybavení ....

Nová lékárna v lochotínském areálu

Lékárna FN Plzeň-Lochotín otvírá své dveře široké veřejnosti. Čtyřměsíční rekonstrukce stávajících prostor přinesla klientům této lékárny větší komfort.
Ředitel FN Plzeň MUDr. Václav Šimánek....

Vánoční strom splněných přání již svítí

Pro většinu z nás jsou vánoční svátky radostnou událostí. Rok se s rokem sešel a Vánoce nám opět potichu ťukají na dveře. Pravé kouzlo vánočních svátků spočívá v lásce, přátelství, porozumění......

Vyjádření FN Plzeň ke zprávě NKÚ

Kontrola Nejvyššího kontrolního úřadu probíhala ve FN Plzeň na konci roku 2016 a v prvních měsících roku 2017, FN Plzeň obdržela Kontrolní protokol v květnu 2017. Tento Kontrolní protokol obsahuje....

Karlovarský kraj přispěl na onkologický registr

Regionální pracoviště Národního onkologického registru pro Plzeňský a Karlovarský kraj sídlí v borském areálu FN Plzeň. Sbírá a zpracovává data o zhoubných novotvarech, která se využívají pro ...

Pojďte s námi

Fakultní nemocnice Plzeň společně s Fakultou aplikovaných věd ZČU a hnutím Na vlastních nohou - Stonožka Vás srdečně zvou na slavnostní mši svatou pro lidi dobré vůle, která se uskuteční v pátek ...

Malé lásky pokračují

Očekáváte příchod miminka mezi lednem a březnem 2018 a líbí se vám porodnice FN Plzeň? Můžete se stát součástí projektu Malé lásky. Pokud máte zájem, informace získáte na tel. čísle 724 67 07 66

Dětské sbory pro Stonožku

Ve čtvrtek 16. listopadu 2017 v 19:00 hodin Vás srdečně zveme na koncert Dětské sbory pro Stonožku do Velkého divadla, Divadlo J. K.Tyla. Jak je z jeho názvu patrné, vystoupí několik pěveckých ...

Zajdem na krev?

Tuto kampaň připravuje Český Červený Kříž a společnost BubbleStar CZ s.r.o. a cílem je získání dalších prvodárců na Transfuzním oddělení FN Plzeň. Tato akce volně navazuje na akci ...

Podzimníčkování

V pondělí 30. října studentky Lékařské fakulty Plzeň z organizace IFMSA (mezinárodní federace asociací studentů medicíny zaměřená především na zvýšení informovanosti široké veřejnosti v oblastech ...