Výbor ZO FN2

 

 

Jméno a příjmení                  Funkce ve výboru ZO FN2           Pracoviště               Telefon

 

 

Richard ZACH  -            předseda výboru ZO             KZMFN L         3489

 

 

Ing. Petr POPULE  –   místopředseda výboru ZO       OTI - FN L           3356

 

 

                           

Jana ŠTÍCHOVÁ  -  jednatelka výboru ZO                 OOE - FN L         3290

 

 

Irena STREJCOVÁ  - hospodářka výboru ZO             pokladnaFN L    3107

                                        

 

Martina VÍTOVÁ  -   členka výboru ZO                      DK – FN L          4681