ZPRAVODAJ

                         

                           č.2 / 2001

                         Odborové organizace FN 2

 

 

Základní organizace Odborového svazu zdravotnictví

a sociální péče České republiky

 

 

                         ve Fakultní nemocnici Plzeň

Tř.Dr.Edvarda Beneše 13

305 99 PLZEŇ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum vydání:  15.2.2001

                                                           

              

                                              

 

                                         

 

 

                                                              - 2 -

OBSAH: 

 

Informace z jednání výboru ZO FN2 (31.1. a 14.2.2001)

 

Informace o výsledku kolektivního vyjednávání

 

Informace z Odborového svazu ZSP ČR

 

Informace o připravovaných akcích odborů FN2 a OS

  

Novinky v nové kolektivní smlouvě aneb čím se liší od staré KS

 

1. Informace z jednání výboru ZO FN2 :

 

Schválené příspěvky z odborových prostředků:

 

Marie VITÁKOVÁ:    3 000,- Kč sociální výpomoc, nezaměstnaný manžel

Marie VITÁKOVÁ:       200,- Kč dar k životnímu jubileu 55 let

Jitka HAVELKOVÁ:     500,- Kč sociální výpomoc, těžce postižený syn

Zdeňka KUČEROVÁ:    500,- Kč brýle

 

Dary členům ZO FN2 při dovršení 10 let členství:  500,- Kč

 

Vladislava LIŠKOVÁ

Ludmila ZEMANOVÁ

Marie ŽITKOVÁ

Jiřina HEJLOVÁ

Marie RůŽiČKOVÁ

Olga ČAPKOVÁ

Ladislav PENA

Václav KLIK

Marie VITÁKOVÁ

Ing. Marie VOŽECHOVÁ

Ing. Olga MACHKOVÁ

Ing. Petr POPULE

 

Schválené půjčky z FKSP:

 

Pavel ŠORM:               60 000,-Kč – úprava rodinného domu

Anna SOUKUPOVÁ:    30 000,-Kč – na bytové zařízení

Václava BENČOVÁ:     30 000,-Kč – na bytové zařízení

Václav KLIK:                25 000,-Kč – na bytové zařízení

Zdeňka HAVLOVÁ:        20 000,-Kč – na bytové zařízení

Alice NAUŠOVÁ:          15 000,-Kč – na bytové zařízení

 

- 3 -

Sociální podpora z FKSP:

 

Jitka HAVELKOVÁ:   20 000,-Kč – sociální podpora (postižené dítě)

Jitka HAVELKOVÁ:       5 000,-Kč– nenávratná sociální výpomoc

 

Odhlášené členky:

 

Anna PELNÁŘOVÁ      – od 1.3.2001

Marcela SVOBODOVÁ – od 1.3.2001

                               

 

2. Informace o výsledku kolektivního vyjednávání:

 

Na žádost ředitelky FN ing. Jaroslavy Kunové byla znovu otevřena otázka zájmu o příspěvek zaměstnancům FN Plzeň z FKSP na penzijní připojištění. Proběhlo jednání odborových organizací ve FN s vedením FN. Nyní probíhá průzkum zájmu o tento příspěvek formou dotazníku, který obdrží všichni zaměstnanci s výplatní páskou v únorové výplatě. Podmínkou příspěvku by bylo vzdát se příspěvku na dovolenou ( 3 000,- Kč). S výsledky průzkumu a dalšími novinkami v této oblasti seznámíme naše členy, jakmile to bude aktuální !

 

 

3. Informace z odborového svazu:

 

-         Jednala výkonná a dozorčí rada odborového svazu – zprávy z jednání jsou

     pravidelně zveřejňovány v Bulletinu OS, který je k dispozici ve výboru ZO.

 

-         Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče České republiky zaslal všem

základním organizacím další podrobné materiály ke všem aktuálním aktivitám svazu.

                                                        

                                             

4.     Informace o připravovaných akcích odborů FN2 a OS:

 

V březnu se uskuteční návštěva divadelního představení -  baletu v Komorním divadle v Plzni: „Vrabčák z předměstí“.  Přihlášky jsou rozesílány na jednotlivé úseky prostřednictvím úsekových důvěrníků.

 

V letošním roce je rozšířená možnost sportovního vyžití zaměstnanců FN: byla pronajata kuželna TJ Slavoj MP v těchto termínech:

 

23.1.,20.2., 20.3.,3.4., 17.4., 15.5, 29.5. a 6..2001 vždy od 16,00 do 18,00 hodin.

 

K dispozici jsou dvě automatické dráhy, šatna, sprcha a občerstvení. Nutné je pouze vhodné sportovní oblečení a obuv, která nemá tmavou podrážku.

- 4 -

VÝZVA:

Svoje připomínky, názory a náměty můžete kdykoliv zaslat na níže uvedenou adresu nebo se můžete osobně obrátit na kteréhokoliv člena Výboru ZO FN2 !

Také Vaše písemné příspěvky do tohoto zpravodaje budou zveřejněny !

 

Výbor Základní organizace odborů  FN2

Ing. Petr POPULE - předseda ZO

Fakultní nemocnice Plzeň

Alej Svobody 80

304 60  PLZEŇ

_________________________________________________________________

Vydává:          Výbor základní organizace ZO FN2

                  Odborového svazu zdravotnictví

                  a sociální péče České republiky

                  Alej Svobody 80

                  304 60 Plzeň                                    Tel./ Fax.:   019 / 531 420

                                                                           E - mail:         popule@fnplzen.cz