ZPRAVODAJ

                         

                           č. 5 / 2001

                         Odborové organizace FN 2

 

 

Základní organizace Odborového svazu zdravotnictví

a sociální péče České republiky

 

 

                         ve Fakultní nemocnici Plzeň

Tř.Dr.Edvarda Beneše 13

305 99 PLZEŇ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum vydání:  10.5.2001

                                                           

              

                                              

 

                                         

 

 

                                                              - 2 -

OBSAH:

 

1. Informace z jednání výboru ZO FN2 (25.4. a 9.5. 2001)

 

2. Informace o připravovaných akcích odborů FN2 a OS

  

1. Informace z jednání výboru ZO FN2 :

 

-         Byly projednány organizační změny ve FN: Od 1.5.t.r. vznikají 2 nové funkce s úvazkem po 0,2 „Náměstek ZP pro vědu a výzkum“ a „Náměstek ZP pro laboratorní provozy“. Od 1.6.t.r. se ruší na stomatologické klinice název „lůžkové oddělení“ a nahrazuje se novým názvem „oddělení ústní, čelistní a obličejové chirurgie“.

 

-         Proběhla schůzka zástupců odborových organizací ve FN Plzeň se zaměstnavatelem ohledně poskytování nápojů pro horké provozy. Za ZO FN2 se jednání zúčastnil předseda ZO ing.Petr Popule. Projednávaly se otázky technického zabezpečení a ekonomiky poskytování nápojů.

 

-         Dále probíhá jednání  o penzijním připojištění zaměstnanců FN Plzeň. Na dalším pracovním jednání mezi zaměstnavatelem a odborovými organizacemi ve FN bylo rozhodnuto, že příspěvek na penzijní připojištění bude poskytován od začátku roku 2002 na základě nových „Zásad FKSP“, jejichž první návrh předložil k projednání pan Vasilev, předseda ZO FN 1. Počet fondů nebude omezen a tak si každý zaměstnanec bude moci zvolit „svůj“ fond podle svého uvážení, ale také na svoji odpovědnost a riziko ! Další jednání o této problematice se uskuteční za účasti makléřů firmy, která zajišťuje poradenskou činnost pro FN Plzeň. O výsledcích budeme ihned informovat.

 

 

Příspěvek z odborových příspěvků:

 

Linda GOTTWALDOVÁ             - 200,- Kč - individuální TV
Marie MODLÍKOVÁ                    - 200,- Kč - individuální TV

Naděžda ŠVÁBKOVÁ                    - 500,- Kč - 10 let ve FN 2

František ROHRER                    -  1 500,- Kč - narození dítěte

Vladimíra KRATOCHVÍLOVÁ  - 1 500,- Kč - narození dítěte

Marie ŠKARBANOVÁ                   - 500,- Kč - brýle

 

 

Nová členka:

od 1.5.2001

Marie VEVERKOVÁ     - OLVaS Bory

 

- 3 -

 

Příspěvky z FKSP:

 

Olga ČAPKOVÁ – 2 800,- Kč – odchod do starobního důchodu

Marie VITÁKOVÁ – 5 000,- Kč – jednorázová finanční výpomoc při

                                                       dlouhodobé nezaměstnanosti manžela.

 

2.     Informace o připravovaných akcích odborů FN2 a OS:

 

- ZO FN 2 připravuje turistický zájezd do Vysokých Tater. Bude se jednat o hvězdicový zájezd v termínu 2.9. – 8.9.2001 s ubytováním ve dvoulůžkových pokojích v hotelu „Hutník“ v Tatranské Lomnici. Program bude sestaven pro různé výkonostní kategorie. Cena zájezdu je 4 700,- Kč, pro člena ZO FN2 je      2 200,- Kč a pro rodinného příslušníka je 2 700,- Kč. Přihlášky u ing. Populeho na tel.: 3356. Při větším zájmu bude proveden výběr účastníků podle stanovených kritérií.

 

_________________________________________________________________

VÝZVA:

Svoje připomínky, názory a náměty můžete kdykoliv zaslat na níže uvedenou adresu nebo se můžete osobně obrátit na kteréhokoliv člena Výboru ZO FN2 !

Také Vaše písemné příspěvky do tohoto zpravodaje budou zveřejněny !

Výbor Základní organizace odborů  FN2

Ing. Petr POPULE - předseda ZO

Fakultní nemocnice Plzeň

Alej Svobody 80

304 60  PLZEŇ

_________________________________________________________________