ZPRAVODAJ

                         

                           č. 6 / 2001

                         Odborové organizace FN 2

 

 

Základní organizace Odborového svazu zdravotnictví

a sociální péče České republiky

 

 

                         ve Fakultní nemocnici Plzeň

Tř.Dr.Edvarda Beneše 13

305 99 PLZEŇ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum vydání:  21.6.2001

                                                           

              

                                              

 

                                         

 

 

                                                              - 2 -

OBSAH:

 

1. Informace z jednání výboru ZO FN2 (23.5., 6.6. a 20.6. 2001)

 

2. Informace o připravovaných akcích odborů FN2 a OS

  

1. Informace z jednání výboru ZO FN2 :

 

-         V nejbližší době bude zahájen zkušební provoz filtru na vodu, jako zdroje

     kompenzace tekutin pro zaměstnance v horkých provozech na pracovištích

     operačních sálů a ARK FN Lochotín.

 

-         Byla projednána žádost o výjimku v poskytování OOP pro referenty OTO.

 

-         Bylo založeno družstvo hráčů kuželek pod vedením Ladislava Peny (elektroúdržba FN Bory, tel. 2911). Další zájemci se u něj mohou hlásit.

Byla objednána kuželna na 2.pololetí letošního roku.

 

-         Proběhlo setkání zástupců ZO s pracovníky OS ZSP – za naší organizaci se zúčastnil pan Ladislav Pena.

 

-         Ing. Petr Popule se za naší organizaci zúčastnil schůzky přednostů a vedoucích pracovníků s vedením FN. Naš organizace získala důležité údaje o výši a vývoji mezd ve FN podle pracovních kategorií. Vzhledem k materiálům podobného charakteru v celostátním měřítku, které nám poskytnul náš OS, můžeme srovnávat situaci ve mzdové oblasti pro příslušné kategorie zaměstnanců.

-         Uskutečnil se zájezd do Maďarska, který vedla Marcela Špottová.

-         Uskutečnil se zájezd pro děti do ZOO a na Pražský hrad, který vedl ing.Petr

Popule.

 

Příspěvky z odborových příspěvků:

 

Martina VÍTOVÁ                          - 200,- Kč - individuální TV

Marcela ŠPOTTOVÁ                    - 500,- Kč - 10 let ve FN 2

Stanislav REISCHL                       - 500,- Kč – 10 let ve FN 2

Olga ČAPKOVÁ                            - 500,- Kč – odchod do důchodu – dar

                                                      - 500,- Kč - brýle

Jiří SVOBODA                               - 500,- Kč – škola v přírodě

Alena RYPLOVÁ                           - 500,- Kč – škola v přírodě

Martina VÍTOVÁ                          1 000,- Kč – škola v přírodě ( 2 děti)

 

Příspěvky z FKSP:

Jana ŠTÁDLEROVÁ – 12 000,- Kč – půjčka na vybavení bytu

-         3 –

 

 

Noví členové:

 

Ivana SEVEROVÁ       – od 1.5.2001

Eva ŠMÍDOVÁ            -  od 1.6.2001

Alena STRNADOVÁ    – od 1.1.2002

 

2.     Informace o připravovaných akcích odborů FN2 a OS:

 

-         ZO FN 2 připravuje turistický zájezd do Vysokých Tater. Byla stanovena kritéria výběru: 1. Délka členství v ZO FN 2

                             2. Účast na předchozích akcích

     Přihlásilo se 55 zájemců, počet míst je 44, zbylí zájemci jsou vedeni jako

     Náhradníci.

 

-         Připravuje se kvalifikační turnaj v kuželkách, který uspořádá naše organizace   

ve spolupráci se zaměstnavatelem a ostatními odborovými organizacemi.

     Vítězové (členové OS ZSP) se zúčastní celostátního turnaje, který na konci roku uspořádá OS.

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________

VÝZVA:

Svoje připomínky, názory a náměty můžete kdykoliv zaslat na níže uvedenou adresu nebo se můžete osobně obrátit na kteréhokoliv člena Výboru ZO FN2 !

Také Vaše písemné příspěvky do tohoto zpravodaje budou zveřejněny !

Výbor Základní organizace odborů  FN2

Ing. Petr POPULE - předseda ZO

Fakultní nemocnice Plzeň

Alej Svobody 80

304 60  PLZEŇ

_________________________________________________________________