ZPRAVODAJ

                         

                           č. 7 / 2001

                         Odborové organizace FN 2

 

 

Základní organizace Odborového svazu zdravotnictví

a sociální péče České republiky

 

 

                         ve Fakultní nemocnici Plzeň

Tř.Dr.Edvarda Beneše 13

305 99 PLZEŇ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum vydání:  12.7.2001

                                                           

              

                                              

 

                                         

 

 

- 2 -

OBSAH:

 

1. Informace z jednání výboru ZO FN2 ( 11.7. 2001)

 

2. Informace o připravovaných akcích odborů FN2

 

3. Informace ke stravování ve FN 

1. Informace z jednání výboru ZO FN2 :

 

-         Byla projednána žádost o výjimku v poskytování OOP pro likvidátorku FN.

 

-         Bylo schváleno vybavení družstva kuželek dresy. Družstvo vede p. Pena (elektroúdržba FN Bory, tel. 2911). Další zájemci se u něj mohou hlásit.

 

-         22.6.t.r.proběhlo setkání zástupců ZO s pracovníky OS ZSP – za naší organizaci se zúčastnil pan Ladislav Pena.

 

-         Byla projednána organizační změna: Zrušení úseku laboratoře na Oddělení klinické farmakologie.

 

-         Projednány návrhy odborové organizace FN1 na změnu zásad FKSP v oblasti penzijního připojištění.

 

-         Byla prodiskutována možnost vybavení výboru ZO FN2 stolní kopírkou z prostředků FKSP.

 

 

Příspěvky z odborových příspěvků:

 

Marie PEROUTOVÁ                  -1 000,- Kč – 2 děti
Alena RYPLOVÁ                        -   102,- Kč – cvičení

Jana ŠTÁDLEROVÁ                  -   500,- Kč – brýle

Vladimíra CHMELAŘOVÁ      -    500,- Kč – brýle

Vladimíra KRATOCVÍLOVÁ   - 1 000,- Kč – narození dítěte

František ROHRER                    - 1 000,- Kč – narození dítěte

 

Půjčky z FKSP:

Marcela ŠPOTTOVÁ               – 30 000,- Kč – na vybavení bytu

Anna SOUKUPOVÁ                -  25 000,- Kč – na opravu topení

Zuzana LEGÁTOVÁ               -  60 000,- Kč – na opravu střechy

 

 

 

 

-         3 –

 

2.     Informace o připravovaných akcích odborů FN2 :

 

 

-         Zájemci o kuželky se mohou hlásit u pana Ladislava Peny (oddělení elektroúdržby FN Bory, tel.: 2911) Připravuje se kvalifikační turnaj v kuželkách, který uspořádá naše organizace   

ve spolupráci se zaměstnavatelem a ostatními odborovými organizacemi.

     Vítězové (členové OS ZSP) se zúčastní celostátního turnaje, který na konci roku uspořádá OS.

 

-         Komise kulturní ZO FN2 připravuje návštěvu filmového představení „Tmavomodrý svět“, jakmile bude uváděn v kinech. Bližší informace u paní Aleny Ryplové (OLVaS FN Bory, tel.: 2637).

 

-         Výbor ZO FN2 disponuje počítačovým softwarem, který je k dispozici pro všechny členy naší odborové organizace v rámci právní pomoci. Jedná se o „Vzory právních smluv“ pro právnické i fyzické osoby ze všech oblastí práva. Dále jsou k dispozici vzorové „Žaloby“a „Vzorová korespondence“ ve stejném rozsahu. Jedná se interaktivní software, umožňující individuální sestavení kvalifikovaného právního dokumentu nebo písemnosti bez nutnosti konzultace s právníkem (obsahuje všechny potřebné náležitosti a formu). Další podrobné informace poskytne ing.Petr Popule-předseda výboru ZO FN2, tel.: 3356). Podrobný seznam čítající zatím asi 420 položek bude zveřejněn vhodnou formou později. Zatím je k dispozici u všech členů výboru ZO FN2 !

 

3. Informace ke stravování ve FN:

 

Dne 12.7.2001 proběhlo jednání mezi zaměstnavatelem a zástupci odborových organizací ve FN na téma připravovaných akcí ve stravovacích provozech FN. Zástupci zaměstnavatele předložili odborům harmonogram a náplň změn, které se v dohledné době uskuteční. Nezbytnost těchto změn vychází zejména z nevyhovujícího technického a hygienického stavu stravovacího provozu na Borech, jehož činnost skončí pravděpodobně k 1.3.2002. Po tomto termínu bude v borském areálu zachován pouze miniprovoz o počtu asi 7 pracovníků pro zajištění určitých obslužných činností spojených s dovozem stravy z areálu Lochotín. Většina ostatních současných pracovníků z OLVaS Bory bude převedena na pracoviště Lochotín, které projde rozsáhlou rekonstrukcí za účelem modernizace, zajištění nových hygienických předpisů a zvýšení kapacity výrobny jídel tak, aby stačila pro celou FN.

 

Po dobu rekonstrukce, tedy asi od začátku září letošního roku nebude fungovat vaření obědů pro zaměstnance FN Lochotín. Ti budou dostávat poukázky na obědy (pravděpodobně od firmy Gastrotour) v hodnotě 30,- Kč za cenu

- 4 -

 

stávajícího obědu, tedy 12,- Kč. Bude rozšířen prodej v buffetech FN Lochotín o polévky, teplé uzeniny a pravděpodobně (v případě zájmu zaměstnanců) o možnost nákupu mražených hotových jídel ze škodovácké vyvařovny s jejich následným ohřátím v mikrovlnné troubě. Mechanismus prodeje, distribuce a kontroly vydaných stravenek je zatím předmětem jednání a bude zaměstnancům včas zaměstnavatelem oznámeno.

 

Důchodci, kteří se v našem  zařízení stravují bude pravděpodobně nabídnuta možnost stravování v základní škole na náměstí Míru za stejných podmínek jako dosud.

 

Po skončení rekonstrukce stravovacího provozu FN Lochotín bude zastaven provoz OLVaS Bory, kam bude strava (pro pacienty i zaměstnance) dovážena ve zchlazeném stavu, regenerována, porcována a vydávána. Bude obnovena činnost jídelny č.1 ve FN Lochotín pro zaměstnance v původním rozsahu a skončí systém vydávání poukázek na obědy.

 

Toto řešení se jeví za dané situace jako optimální. Přesto se předpokládají určitá omezení       a problémy pro naše zaměstnance. Žádáme je proto o trpělivost a pochopení a spolu se zaměstnavatelem věříme, že po skončení tohoto přechodného těžkého období dojde ke zlepšení především hygienických podmínek v našich stravovacích provozech, což by se mělo projevit i na kvalitě pacientské a zaměstnanecké stravy.

 

Další a podrobnější informace vám zprostředkujeme ihned, jakmile se je dozvíme. S konkrétními dotazy se také můžete obrátit na vedoucí stravovacích provozů a vedení FN:

 

Ing. František ŘEŘICHA –prov.-tech.náměstek řed. FN – tel.: 2500

Josef ČERNÝ                  – vedoucí odboru služeb FN    -  tel.: 2205           

Ludmila ZEMANOVÁ   - vedoucí OLVaS FN Bory      -   tel.: 2305

Václava BENČOVÁ       - vedoucí OLVaS FN Lochotín -  tel.: 3535

 

 

_________________________________________________________________

VÝZVA:

Svoje připomínky, názory a náměty můžete kdykoliv zaslat na níže uvedenou adresu nebo se můžete osobně obrátit na kteréhokoliv člena Výboru ZO FN2 !

Také Vaše písemné příspěvky do tohoto zpravodaje budou zveřejněny !

Výbor Základní organizace odborů  FN2

Ing. Petr POPULE - předseda ZO

Fakultní nemocnice Plzeň

Alej Svobody 80

304 60  PLZEŇ

_________________________________________________________________