ZPRAVODAJ

                         

                           č. 9 / 2001

                         Odborové organizace FN 2

 

 

Základní organizace Odborového svazu zdravotnictví

a sociální péče České republiky

 

 

                         ve Fakultní nemocnici Plzeň

Tř.Dr.Edvarda Beneše 13

305 99 PLZEŇ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum vydání:  17.9.2001

                                                           

              

                                              

 

                                         

 

 

- 2 -

 

 

OBSAH:

 

1. Informace z jednání výboru ZO FN2 ( 29.8. a 12.9. 2001)

 

2. Informace o připravovaných akcích odborů FN2

 

 

 

1. Informace z jednání výboru ZO FN2 :

 

-         14.8. t.r. proběhla poslední pracovní  schůzka mezi zaměstnavatelem  (vedením FN) a zástupci odborových organizací ve FN (za ZO FN2 se zúčastnil předseda ZO ing. Popule). Tématem jednání byly přípravy k definitivnímu spuštění příspěvku na penzijní připojištění zaměstnanců FN     z FKSP. V nejbližší době dostanou všichni zaměstnanci FN materiály, s nimiž jsme Vás již seznámili v minulém Zpravodaji FN2. Účinnost bude od 1.1.2002.

-         Zaměstnavatel poskytnul ve smyslu příslušných ustanovení kolektivní smlouvy naší odborové organizaci ekonomické podklady o struktuře a objemu mezd ve FN Plzeň v uplynulém období. Bude provedena ekonomická anylýza a srovnání s  celostátními údaji, jako východisko ke kolektivnímu vyjednávání o mzdách.

 

-         Od 1.10.t.r. proběhne organizační změna ve struktuře FN: Vznikne Kardiochirurgické oddělení ve FN Lochotín.

 

-         Úspěšně proběhl zájezd do Vysokých Tater, kterého se zúčastnilo 45 osob: hlavní podíl tvořili naši členové a jejich rodinní příslušníci, dále potom naši bývalí členové, ale také ostatní zaměstnanci FN Plzeň. Zájezd splnil svůj účel, včetně rehabilitačního a relaxačního programu.

    

Dary a podpory z FKSP:

 

Jaromíra REICHLOVÁ – 1 400,- Kč – odchod do důchodu

 

Dary a podpory z odborových prostředků:

 

Ilona  ZÁHOŘÍKOVÁ  - 3 000,- Kč – podpora v tíživé finanční situaci

Martina VÍTOVÁ         -    500,- Kč – na nákladné zdravotní pomůcky

 

 

 

-         3 –

 

2.     Informace o připravovaných akcích odborů FN2 :

 

-         Výbor ZO FN2 odsouhlasil uspořádání kulturních akcí na podzim letošního

     roku: Návštěva divadelního představení „Funny girl“ a návštěva filmového 

     představení „Pearl Harbor“. Informace a vstupenky u paní Ryplové (tel.2637).

 

-         Proběhne kvalifikační turnaj v kuželkách. Zájemci se mohou hlásit u pana Peny (tel.:2911).

 

-         Dne 19.10.t.r. proběhne Regionální konference OS v Plzni. Za naší organizaci byla jako delegátka zvolena paní Zdeňka HAVLOVÁ,jednatelka Výboru ZO FN2.

 

-         Dne 17.11.t.r. se uskuteční v Praze Celostátní konference Odborového svazu. Delegáti konference vzejdou z Regionálních konferencí OS.

 

-         Dne 30.11.t.r. proběhne tradiční výroční konference naší ZO. Uskuteční se v PDA „Peklo“ za účasti delegovaných členů ZO FN2, hostů (dr.Schlanger z OS ZSP, ředitelka FN Plzeň) a našich bývalých členů – důchodců, kterým bude předán dárek. V rámci konference bude podáváno občerstvení a je zajištěn kulturní program.

 

-         Proběhnou školení funkcionářů ZO OS ve druhém pololetí, které pořádá OS.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÝZVA:

Svoje připomínky, názory a náměty můžete kdykoliv zaslat na níže uvedenou adresu nebo se můžete osobně obrátit na kteréhokoliv člena Výboru ZO FN2 !

Také Vaše písemné příspěvky do tohoto zpravodaje budou zveřejněny !

Výbor Základní organizace odborů  FN2

Ing. Petr POPULE - předseda ZO

Fakultní nemocnice Plzeň

Alej Svobody 80

304 60  PLZEŇ

_________________________________________________________________