ZPRAVODAJ

                         

                           č. 10 / 2001

                         Odborové organizace FN 2

 

 

Základní organizace Odborového svazu zdravotnictví

a sociální péče České republiky

 

 

                         ve Fakultní nemocnici Plzeň

Tř.Dr.Edvarda Beneše 13

305 99 PLZEŇ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum vydání:  11.10.2001

                                                          

              

                                              

 

                                         

 

 

- 2 -

 

 

OBSAH:

 

1. Informace z jednání výboru ZO FN2 ( 26.9. a 10.10. 2001)

 

2. Informace o připravovaných akcích odborů FN2

 

3. Příspěvky dopisovatelů

 

1. Informace z jednání výboru ZO FN2 :

 

-         10.10.t.r. se uskutečnila v Praze společná konference Asociace českých

     a moravských nemocnic s managementy nemocnic, zástupci odborového   

     svazu a jednotlivých základních odborových organizací. Za naší organizaci se

     zúčastnil předseda ZO FN2 ing. Petr Popule. Ředitelka FN Plzeň se jednání

     nezúčastnila jako jedna z mála šéfů nemocnic !

 

-         Výbor ZO FN2 rozhodnul o rozdělení úseku po paní Marii Škarbanové na mateřskou dovolenou na dva nové úseky: jeden povede paní Štíchová (OOE) a druhý paní Švábková (skaldy MTZ).

 

-         Byl vyhodnocen turnaj OS ZSP ČR v kuželkách, který proběhl ve dnech 5.- 7.10. t.r. v Blansku a kterého se zúčastnilo družstvo naší základní organizace ve složení Ladislav Pena – vedoucí družstva, ing. Petr Popule, Jiří Lauermann, Richard Zach a Zdeněk Šiler. Další informace jsou na jiném místě zpravodaje.

 

Sociální výpomoci a půjčky z FKSP:

 

Danka MATĚJOVÁ      – 5 000,- Kč – překlenutí tíživé finanční situace

Marie ANDRÁŠIOVÁ – 20 000,- Kč – půjčka na překlenutí tíž.fin.situace

 

Dary a podpory z odborových prostředků:

 

Jaromíra REICHLOVÁ  - 500,- Kč – první odchod do důchodu

Alena ŠEDIVCOVÁ    -   1 000,- Kč – podpora při úmrtí manžela

Miluše KLIKOVÁ           -  500,- Kč – nákladné zdravotní pomůcky

Dáša KEPKOVÁ             -  500,- Kč – výročí 10 let v ZO  FN 2             

Marie ŠKARBANOVÁ   -  500,- Kč – příspěvek na sport.soustředění syna

Zdeňka HAVLOVÁ        -  200,- Kč – individuální cvičení

Marcela ŠPOTTOVÁ     -  200,- Kč – individuální cvičení

 

 

 

-         3 –

 

2.     Informace o připravovaných akcích odborů FN2 :

 

-         Dne 30.11.t.r. proběhne tradiční výroční konference naší ZO. Uskuteční se v PDA „Peklo“ za účasti delegovaných členů ZO FN2, hostů (Milan Zaoral, místopředseda  OS ZSP ČR, ředitelka FN Plzeň) a našich bývalých členů – důchodců, kterým bude předán dárek. V rámci konference bude podáváno občerstvení a je zajištěn kulturní program.

 

-         Připravuje se vánoční turnaj v kuželkách. Informujeme o něm na jiném místě zpravodaje.

 

3. Příspěvky dopisovatelů:

 

Turnaj v kuželkách –Blansko.

------------------------------------

Odborový svaz pracovníků ve zdravotnictví a soc.péče ČR pořádal ve dnech 5až 7.10.2001 již 2.ročník

turnaje v kuželkách.Soutěže se zúčastnilo též družstvo mužů  z odborové organizace FN 2 a z celkového

počtu 42 týmů skončilo v krásném prostředí kuželny ČKD Blansko na 14.místě.

                Je škoda,že o tento sport je ze strany zaměstnanců FN tak malý zájem,neboť vzájemná podpora 

více družstev ze stejného regionu by určitě zvýšila výkony závodníků.

                                                                                                                                             L.Pena,ZO odborů FN 2

 

 

Vánoční turnaj v kuželkách o ceny.

-------------------------------------------

                Dne 15.12.2001 bude uspořádán „Vánoční turnaj v kuželkách“ pro zaměstnance FN Plzeň.Turnaj

se uskuteční od 9.00 hod ráno v kuželně  Slavoj Plzeň – Masna(u zimního stadionu).Jednotlivci na prvních

třech místech získají ceny.

                Zveme co největší počet účastníků do kuželny.

 

                Závazné přihlášky zasílejte na adresu  – Lad.Pena ,odd.ELEKTRO FN Bory,tel: 2911

                                                                                                              E mail : Pena@fnplzen.cz

 

 

 

 

 

 

VÝZVA:

Svoje připomínky, názory a náměty můžete kdykoliv zaslat na níže uvedenou adresu nebo se můžete osobně obrátit na kteréhokoliv člena Výboru ZO FN2 !

Také Vaše písemné příspěvky do tohoto zpravodaje budou zveřejněny !

Výbor Základní organizace odborů  FN2

Ing. Petr POPULE - předseda ZO

Fakultní nemocnice Plzeň

Alej Svobody 80

304 60  PLZEŇ

_________________________________________________________________