ZPRAVODAJ

                         

                           č. 11 / 2001

                         Odborové organizace FN 2

 

 

Základní organizace Odborového svazu zdravotnictví

a sociální péče České republiky

 

 

                         ve Fakultní nemocnici Plzeň

Tř.Dr.Edvarda Beneše 13

305 99 PLZEŇ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum vydání:  7.11.2001

                                                          

              

                                              

 

                                         

 

 

- 2 -

 

 

OBSAH:

 

1. Informace z jednání výboru ZO FN2 ( 24.10 a 6.11. 2001)

 

2. Informace o připravovaných akcích odborů FN2

 

 

 

1. Informace z jednání výboru ZO FN2 :

 

-         Proběhla konečná fáze jednání o příspěvku na penzijní připojištění z FKSP. Byl dohodnut příspěvek ve výši 250,- Kč měsíčně na jednoho zaměstnance, ovšem za předpokladu, že se v příslušném roce vzdá příspěvku na rekreaci. Výběr fondů je libovolný, riziko nevhodného výběru ale nese sám klient. Příslušné základní organizace odborů ve FN budou společně se zaměstnavatelem posuzovat a schvalovat výjimky ze zásad pro čerpání FKSP, zejména u profesních skupin, kde je obtížný nábor pracovních sil (zdravotní sestry apod.). V naší organizaci byly projednány tyto výjimky:

                  

                  Jaroslav BENEŠ – souhlas s výjimkou

                  Olga CIBULKOVÁ – souhlas s výjimkou

                  Pavel KESL – výjimka nedoporučena

 

-         Proběhla regionální konference odborového svazu. Za naši ZO se jí zúčastnila paní Zdeňka Havlová a za dozorčí radu OS předseda ZO FN2 ing. Petr Popule

 

-         Byla projednána a schválena petiční akce OS ZSP ČR na protest proti nedodržení slibu vlády na zvýšení platů v ROPO od 1.1.2002.

 

-         Dne 7.11.t.r. bude zahájeno kolektivní vyjednávání ve FN Plzeň. Za naší organizaci byli delegování tito členové výboru ZO FN2: ing. Petr POPULE

a Ladislav PENA. Naše organizace se nabídla zajistit na 1.kolo jednání občerstvení (jednání se uskuteční v odpoledních hodinách a trvá obvykle 3 – 4 hodiny).

 

-         Výbor ZO  schválil nákup kolekcí na Vánoce v celkovém limitu 10 000,- Kč.

 

-         Výbor se seznámil s průběžným hospodařením a konečným stavem běžného účtu.

 

 

 

-         3 –

Sociální výpomoci a půjčky z FKSP:

 

Marie MODLÍKOVÁ        – 25 000,- Kč – na bytové zařízení

Ilona ZÁHOŘÍKOVÁOVÁ–20 000,- Kč– půjčka na překlenutí tíž.fin.situace

 

Dary a podpory z odborových prostředků:

 

Renata HETZLEROVÁ    - 1 000,- Kč – narození dítěte

Milena GAVORCZÁKOVÁ -500,- Kč – předčasný odchod do důchodu

 

2.     Informace o připravovaných akcích odborů FN2 :

 

-         Znovu připomínáme, že se dne 30.11.t.r. proběhne tradiční výroční konference naší ZO. Uskuteční se v PDA „Peklo“ za účasti delegovaných členů ZO FN2, hostů (Milan Zaoral, místopředseda  OS ZSP ČR, ředitelka FN Plzeň) a našich bývalých členů – důchodců, kterým bude předán dárek. V rámci konference bude podáváno občerstvení a je zajištěn kulturní program.Delegáti konference budou vybráni z jednotlivých úseků podle klíče, který je uveden ve Volebním řádu ZO FN2. Výběr zajistí úsekoví důvěrníci.

 

- Vánoční turnaj v kuželkách o ceny.

 

                Dne 15.12.2001 bude uspořádán „Vánoční turnaj v kuželkách“ pro zaměstnance FN Plzeň.Turnaj se uskuteční od 9.00 hod ráno v kuželně  Slavoj Plzeň – Masna(u zimního stadionu).Jednotlivci na prvních

třech místech získají ceny.Zveme co největší počet účastníků do kuželny.

 

         Závazné přihlášky zasílejte na adresu:

 

Ladislav PENA

odd.elektroúdržby FN Bory,tel: 2911, E mail : Pena@fnplzen.cz

 

VÝZVA:

Svoje připomínky, názory a náměty můžete kdykoliv zaslat na níže uvedenou adresu nebo se můžete osobně obrátit na kteréhokoliv člena Výboru ZO FN2 !

Také Vaše písemné příspěvky do tohoto zpravodaje budou zveřejněny !

Výbor Základní organizace odborů  FN2

Ing. Petr POPULE - předseda ZO

Fakultní nemocnice Plzeň

Alej Svobody 80

304 60  PLZEŇ

Telefon: 

710  335

Fax:

753 14 20

E-mail:  popule@fnplzen.cz