ZPRAVODAJ

                         

                           č. 12 / 2001

                         Odborové organizace FN 2

 

 

Základní organizace Odborového svazu zdravotnictví

a sociální péče České republiky

 

 

                         ve Fakultní nemocnici Plzeň

Tř.Dr.Edvarda Beneše 13

305 99 PLZEŇ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum vydání:  20.12.2001

                                                          

              

                                              

 

                                         

 

 

- 2 -

 

 

OBSAH:

 

1. Informace z jednání výboru ZO FN2 ( 30.11 a 19.12. 2001)

 

2. Informace o připravovaných akcích odborů FN2

 

 

 

1. Informace z jednání výboru ZO FN2 :

 

-         Byla uzavřena petiční akce OS ZSP ČR na protest proti nedodržení slibu vlády na zvýšení platů v ROPO od 1.1.2002. Konečný počet podpisů byl přes 155 000, této akce se účastnilo přibližně polovina našich členů.

 

-         Proběhla společenská akce vedení FN s vedoucími pracovníky FN a zástupci odborových organizací. Na pozvání ředitelky FN ing. Jaroslavy Kunové se této akce za naši odborovou organizaci zúčastnil předseda výboru ZO ing. Petr Popule.

 

-         Po třech kolech kolektivního vyjednávání byla uzavřena kolektivní smlouva na rok 2002, s výjimkou nového mzdového předpisu, který bude projednán po přijetí nové legislativy asi v dubnu příštího roku. Jednání proběhlo letos velmi klidně a věcně. Podařilo se dohodnout navýšení platů v dělnických profesích a pro pracovníky THP. Také se zvyšují některé odměny z FKSP, včetně nově poskytovaného příspěvku na penzijní připojištění.

 

-         Proběhl Vánoční turnaj v kuželkách, který byl dotován hodnotnými věcnými cenami. Systém byl dvoukolový s počtem hodů 2x 15 hodů do „plných“ a 2x 15 hodů na „dorážku“  Výsledky:   1. Místo – Ing. Petr Popule

 2. místo – Jiří Lauermann

 3. místo- Máša Kojzarová

 

-         Výbor se seznámil s průběžným hospodařením a konečným stavem běžného účtu.

 

-   Z naší organizace se odhlásil pan Ivo Ličman od 1. 12. 2001

 

 

 

 

 

- 3 -

 

Dary a podpory z odborových prostředků:

 

Věra Vakešová     500,- Kč – příspěvek na brýle

Anna Soukupová – 500,- Kč – příspěvek na brýle

Ivana Lavičková – 500,- Kč – příspěvek na brýle

Stanislav Kopa   -  200,- Kč – dar k 60.narozeninám

Alena Ryplová – 1 000,- Kč - 5 let práce ve výboru ZO FN2

Irena Strejcová -    500,- Kč – 10 let v odborech FN2

Libuše Břízová -    500,- Kč – 10 let v odborech FN2

Marcela  Sˇpottová500,- Kč – sportovní soustředění syna

 

2.     Informace o připravovaných akcích odborů FN2 :

 

Také v roce 2002 je k dispozici tělocvična na volejbal, každý týden ve středu od 19,30 hodin v tělocvičně 33. Základní škole v ulici Terezie Brzkové.

 

Výbor ZO FN2 navrhnul a konference ZO FN2 schválila rozpočet odborových prostředků na rok 2002. Oproti minulému roku se zvýšila částka na rekreace a zájezdy. Proto bude projednán letošní zájezd naší organizace, který by měl být asi 14 ti denní, kombinovaný pobytově poznávací. Destinace a termín budou včas sděleny členské základně.

 

Opět v příštím roce bude připravena akce pro děti našich členů ke dni dětí, tedy na přelomu května a června. Uvažujeme o návštěvě safari ve Dvoře Králové s návštěvou některého akvaparku. Definitivně rozhodne výbor ZO FN2.

 

V příštím roce končí volební období současných funkcionářů naší základní organizace. Pomalu se tedy budou připravovat volby. Proto apelujeme na naši členskou základnu, aby přemýšlela o tom, kdo by byl vhodným kandidátem pro práci ve výboru ZO a dozorčí radě ZO. Měli by to být lidé, kteří mají k odborům aktivní vztah, ví proč jsou jejich členem, chtějí něco udělat pro ostatní kolegy, případně často a rádi čerpají požitky, vyplývající z členství..! Zamyslete se !!!

 

VÝZVA:

Svoje připomínky, názory a náměty můžete kdykoliv zaslat na níže uvedenou adresu nebo se můžete osobně obrátit na kteréhokoliv člena Výboru ZO FN2 !

Také Vaše písemné příspěvky do tohoto zpravodaje budou zveřejněny !

Výbor Základní organizace odborů  FN2

Ing. Petr POPULE - předseda ZO

Fakultní nemocnice Plzeň

Alej Svobody 80

304 60  PLZEŇ

Telefon:  710  335

Fax:      753 14 20                                    E-mail:  popule@fnplzen.cz