ZPRAVODAJ

                         

                           č. 2 / 2002

                         Odborové organizace FN 2

 

 

Základní organizace Odborového svazu zdravotnictví

a sociální péče České republiky

 

 

                         ve Fakultní nemocnici Plzeň

Tř.Dr.Edvarda Beneše 13

305 99 PLZEŇ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum vydání:  14.2.2002

                                                           

              

                                              

 

                                         

 

- 2 -

 

 

OBSAH:

 

1. Informace z jednání výboru ZO FN2 ( 30.1. a 13.2. 2002)

 

2. Informace z Odborového svazu ZSP ČR

 

3. Informace o připravovaných akcích odborů FN2

 

 

 

1. Informace z jednání výboru ZO FN2 :

 

 

-         Z naší organizace se odhlásil pan MUDr.Zdenko VYKOPAL  od 31.1.2002.

 

-         Nová členka naší ZO:  paní  Blanka MORÁVKOVÁ  od 1.2.2002.

 

-         Byly projednány příspěvky a půjčky pro členy ZO FN2:

 

Dary a podpory z odborových prostředků:

 

Ladislav PENA        500,- Kč – příspěvek na brýle.

Olga CIBULKOVÁ - 500,- Kč – příspěvek na brýle.

 

Půjčky z FKSP:

 

Šárka KROFTOVÁ – 20 000,- Kč – na vybavení bytu

Jozef SAMUHEL    -   10 000,- Kč – mimořádná půjčka (výjimka)

 

Odměny z FKSP:

 

Václava BENČOVÁ – 2 000,- Kč – dosažení věku 50 let

Pavel ŠORM    -           2 000,- Kč – dosažení věku 50 let

Marie VITÁKOVÁ -   5 000,. Kč – 25 let ve FN

 

2.  Informace z Odborového svazu ZSP ČR:

 

Ve smyslu stanov OS ZSP vznikla nová sekce jako poradní orgán výkonné rady OS: „Sekce nezdravotnických pracovníků“. tato sekce by  měla naplňovat zájmy pracovníků nezdravotnických profesí, pracujících ve zdravotnictví. Vznik sekce inicioval předseda ZO FN 2 ing. Petr Popule, který se zúčastnil všech jednání při formálním vzniku sekce. Informace o práci sekce budeme pravidelně přinášet.

 

-         3 –

-         Z OS přišel katalog školení a seminářů pro členy ZO odborového svazu, zejména pro funkcionáře. Vybraných školení se zúčastní členové výboru ZO FN2 a dozorčí rady.

 

-         20.2. t.r. proběhne školení „Finanční analýza“, které pořádá OS. Školení umožní proniknout do systému hodnocení ekonomických výsledků FN, které podle kolektivní smlouvy pravidelně od FN dostáváme.

 

-         Důsledným jednáním našeho odborového svazu se podařilo zajistit zvýšení platů ve výši 11% v tarifní složce. Od našeho zaměstnavatele máme potvrzeno, že to nebude na úkor pohyblivých složek platu – osobního ohodnocení. V případě, že by někdo z našich členů měl dojem, že tomu tak není, ať podá tuto informaci našim odborům !

 

3.     Informace o připravovaných akcích odborů FN2 :

 

-         Zájezd do Řecka se uskuteční v termínu 3.6 – 17.6.2002. Další informace

     budou následovat, jakmile se dozvíme podrobnosti od CK Iríny Tours.

 

-         Připravuje se návštěva divadelního představení „Dívčí válka“.

 

-   Připravuje se zájezd do Prahy na představení muzikálu „Kleopatra“.

 

 

 

 

 

VÝZVA:

Svoje připomínky, názory a náměty můžete kdykoliv zaslat na níže uvedenou adresu nebo se můžete osobně obrátit na kteréhokoliv člena Výboru ZO FN2 !

Také Vaše písemné příspěvky do tohoto zpravodaje budou zveřejněny !

Výbor Základní organizace odborů  FN2

Ing. Petr POPULE - předseda ZO

Fakultní nemocnice Plzeň

Alej Svobody 80

304 60  PLZEŇ

Telefon:  710  335

Fax:      753 14 20                                    E-mail:  popule@fnplzen.cz