ZPRAVODAJ

                         

                           č. 3 / 2002

                         Odborové organizace FN 2

 

 

Základní organizace Odborového svazu zdravotnictví

a sociální péče České republiky

 

 

                         ve Fakultní nemocnici Plzeň

Tř.Dr.Edvarda Beneše 13

305 99 PLZEŇ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum vydání:  14.3.2002

                                                          

              

                                              

 

                                         

 

- 2 -

 

 

OBSAH:

 

1. Informace z jednání výboru ZO FN2 ( 27.2. a 13.3. 2002)

 

2. Informace z Odborového svazu ZSP ČR

 

3. Informace o připravovaných akcích odborů FN2

 

 

 

1. Informace z jednání výboru ZO FN2 :

 

-         Mezi odborovými organizacemi ve FN a zástupci vedení FN proběhlo jednání o pracovním řádu FN – byl dopracován, schválen a je v novém znění v platnosti.

 

-         25.2. t.r. proběhlo jednání o stravování důchodců v porodnici na Slovanech – stravování nebude důchodcům umožněno, od března se mohou stravovat v jídelně č.1 na Lochotíně.

 

-         Na popud zaměstnanců FN Lochotín bude podán ředitelce FN návrh na posunutí vydávání  obědů důchodců na 13. hodinu. Důvodem je velká kumulace strávníků v době okolo poledne, kdy zaměstnanci stojí dlouhou frontu a nedodrží tudíž stanovenou přestávku na jídlo a oddech.

 

-         Z iniciativy našich členů – zaměstnanců FN Lochotín – se začal projedávat s vedením FN (provozně technický náměstek) problém zahuštění MHD na Lochotín.

 

 

-         Nová členka naší ZO:  paní  Ivana ŠILEROVÁ  od 1.3.2002.

 

-         Byly projednány příspěvky a půjčky pro členy ZO FN2:

 

Dary a podpory z odborových prostředků:

 

Stanislava MAGOŇOVÁ –    500,- Kč – příspěvek na brýle

Ladislava DUDKOVÁ    -      100,- Kč – příspěvek na cvičení

Ing.Olga MACHKOVÁ  -      500,- Kč – příspěvek na brýle

Miroslava RUGOVACOVÁ- 500,- Kč – příspěvek na brýle

 

 

 

- 3 -

Odměny a dary z FKSP:

 

Miroslav PRAŽÁK           5 000,- Kč – odchod do důchodu

Ing. Petr POPULE  -          2 500,- Kč – 25 let celkové doby zaměstnání

                                             5 000,- Kč – 25 let ve FN Plzeň

 

2.  Informace z Odborového svazu ZSP ČR:

 

-         Ing. Petr Popule informoval členy výboru ZO FN2 o aktuálním dění v OS, zejména v dozorčí radě OS a v sekci nezdravotnických pracovníků při VR OS SZP.

 

3.     Informace o připravovaných akcích odborů FN2 :

 

-         Byl proveden výběr účastníků a náhradníků na zájezd do Řecka podle schválených kritérií. Všichni přihlášení dostanou písemné vyrozumění o svojí případé účasti. Další podrobnější informace budou následovat, jakmile se dozvíme další podrobnosti od CK Iríny Tours.

 

-   Připravuje se zájezd do Prahy na představení muzikálu „Kleopatra“.

 

 

 

 

 

VÝZVA:

Svoje připomínky, názory a náměty můžete kdykoliv zaslat na níže uvedenou adresu nebo se můžete osobně obrátit na kteréhokoliv člena Výboru ZO FN2 !

Také Vaše písemné příspěvky do tohoto zpravodaje budou zveřejněny !

Výbor Základní organizace odborů  FN2

Ing. Petr POPULE - předseda ZO

Fakultní nemocnice Plzeň

Alej Svobody 80

304 60  PLZEŇ

Telefon:  710  335

Fax:      753 14 20                                    E-mail:  popule@fnplzen.cz