ZPRAVODAJ

                         

                           č. 4 / 2002

                         Odborové organizace FN 2

 

 

Základní organizace Odborového svazu zdravotnictví

a sociální péče České republiky

 

 

                         ve Fakultní nemocnici Plzeň

Tř.Dr.Edvarda Beneše 13

305 99 PLZEŇ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum vydání:  11.4.2002

                                                           

              

                                              

 

                                         

 

- 2 -

 

 

OBSAH:

 

1. Informace z jednání výboru ZO FN2 ( 27.3. a 10.4. 2002)

 

2. Informace z Odborového svazu ZSP ČR

 

3. Informace o připravovaných akcích odborů FN2

 

1. Informace z jednání výboru ZO FN2 :

 

-         Byla projednána organizační změna ve FN – změnila se struktura odboru služeb.

 

-         Byl poslán dopis ředitelce FN s návrhem na posunutí vydávání  obědů důchodců na 13. hodinu od 1.4.2002. Důvodem je velká kumulace strávníků v době okolo poledne, kdy zaměstnanci stojí dlouhou frontu a nedodrží tudíž stanovenou přestávku na jídlo a oddech.

 

-         Byla projednána žádost o výjimku: snížení limitu počtu odpracovaných let pro přiznání příspěvku na rekreaci. Výbor ZO FN2 souhlasil a doporučil.

 

-         Nové členky naší ZO:  paní  Kateřina MEDULOVÁ  od 1.4.2002.

 paní  Kamila MIČKOVÁ        od 1.4.2002

 

-         Byly projednány příspěvky a půjčky pro členy ZO FN2:

 

Příspěvky z odborových prostředků:

 

Byla schváleny příspěvky na zájezd do Řecka pro členy naší ZO ( 1 500,- Kč )     a vždy jednoho rodinného příslušníka ( 1 000,- Kč ).

 

Odměny a dary z FKSP:

 

Anna SOUKUPOVÁ  -       2 500,- Kč – 25 let celkové doby zaměstnání

Ludmila VOLFOVÁ -        2 000,- Kč – dosažení 50 let věku

 

Půjčka z FKSP:

 

Lucie MILTOVÁ – 20 000,- Kč – na bytové zařízení

 

Sociální podpora:

Ilona ZÁHOŘÍKOVÁ – 5 000,- Kč – nevratná půjčka – dlouhodobá nemoc

 

-         3 –

 

2.  Informace z Odborového svazu ZSP ČR:

 

-         Ing. Petr Popule informoval členy výboru ZO FN2 o aktuálním dění v OS, zejména v dozorčí radě OS a v sekci nezdravotnických pracovníků při VR OS SZP, jejímž byl zvolen předsedou. Hlavním úkolem je urychlené vypracování připomínek a námětů k novému katalogu prací.

 

-         Z odborového svazu přišel požadavek na posktnutí naší kolektivní smlouvy pro potřeby statistiky ČMKOS o uzavřených kolektivních smlouvách.

 

-         Další požadavek OS na naší ZO: vyplnění dotazníku o naplnění nařízení vlády č. 66/2002 SB. o platových poměrech.

 

3.     Informace o připravovaných akcích odborů FN2 :

 

-   Připravuje se setkání předsedů a členů výboru ZO s představiteli OS, které se uskuteční dne 3.5.2002 v Domě kultury Inwest v Plzni.

 

 

 

 

 

VÝZVA:

Svoje připomínky, názory a náměty můžete kdykoliv zaslat na níže uvedenou adresu nebo se můžete osobně obrátit na kteréhokoliv člena Výboru ZO FN2 !

Také Vaše písemné příspěvky do tohoto zpravodaje budou zveřejněny !

Výbor Základní organizace odborů  FN2

Ing. Petr POPULE - předseda ZO

Fakultní nemocnice Plzeň

Alej Svobody 80

304 60  PLZEŇ

Telefon:  710  335

Fax:      753 14 20                                    E-mail:  popule@fnplzen.cz