ZPRAVODAJ

                         

                           č. 5 / 2002

                         Odborové organizace FN 2

 

 

Základní organizace Odborového svazu zdravotnictví

a sociální péče České republiky

 

 

                         ve Fakultní nemocnici Plzeň

Tř.Dr.Edvarda Beneše 13

305 99 PLZEŇ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum vydání:  15.5.2002

                                                          

              

                                              

 

                                         

 

- 2 -

 

 

OBSAH:

 

1. Informace z jednání výboru ZO FN2 ( 24.4., 7.5. a 14.5. 2002)

 

2. Informace z Odborového svazu ZSP ČR

 

3. Informace o připravovaných akcích odborů FN2

 

1. Informace z jednání výboru ZO FN2 :

 

-         Byla projednána příprava voleb do výboru a dozorčí rady ZO FN2. Byla navržena volební komise ve složení: Ing.Marie VOŽECHOVÁ, Ing. Olga MACHKOVÁ a paní Monika SÜSSENBEKOVÁ. Ta  podle volebního řádu sestaví kandidátku do obou volených orgánů a zorganizuje volby po technické stránce. Volby se uskuteční ve čtvrtek 20.6.2002.

 

-         Kontrolní akce ve FN Plzeň – parkování v areálu FN Lochotín.- akce proběhla

    dne 6.5. od 13.00 do 16.00 , informaci podal pan Klik (kapacita parkovišť je

    malá, více povolenek než parkovacích míst), další akce proběhne ve FN Bory,

    vyhodnocení bude po ukončení.

-         Dne 6.5. se konala schůzka  odborových organizací u JUDr. Košařové, kde se

     hovořilo o nové vyhlášce o FKSP č. 114/02 Sb., bude vydán dodatek ke KS  

    o čerpání FKSP. Dále proběhlo jednání o smlouvách s pojišťovnami  na

    penzijní připojištění. 

-         K problematice stravování zaměstnanců ve FN Lochotín byla svolána schůzka ve   složení účastníků: ing. Řeřicha,  p  Černý, pí. Benčová  + stravovací komise -  kvalita jídla ve FN. Termín: úterý 28.5.2002 ve 13,00 hodin. Za ZO FN2 se zúčastnili ing. Popule + pí.Ryplová.

 

-         Byly projednány příspěvky a půjčky pro členy ZO FN2:

 

Příspěvky z odborových prostředků:

 

Marie ŠKARBANOVÁ – 1 500,- Kč – narození dítěte

Marie MICHALÍKOVÁ -   500,- Kč – škola v přírodě

Hana NĚMEČKOVÁ -        500,- Kč – škola v přírodě

Anna POPLÁKOVÁ –         500,- Kč – školka v přírodě

Roman BRUŠÁK -               500,- Kč – školka v přírodě

Ing. Petr POPULE -            500,- Kč – dětský tábor

- 3 -

 

Stanislav KOPA -                  500,- Kč – dioptrické brýle

Iveta VALIŠOVÁ -                500,- Kč - dioptrické brýle

 

 

2.  Informace z Odborového svazu ZSP ČR:

 

-         Ing. Petr Popule informoval členy výboru ZO FN2 o aktuálním dění v OS, zejména v dozorčí radě OS a v sekci nezdravotnických pracovníků při VR OS SZP, jejímž je předsedou. Hlavním tématem jednání všech volených orgánů     i aparátu OS je příprava prosincového IV.sjezdu, zejména sjezdových dokumentů.

 

 

3.     Informace o připravovaných akcích odborů FN2 :

 

-         21.5.2002 bude uskutečněn zájezd do Prahy na představení divadla Na

     Fidlovačce „Cyrano z Bergeraku“. Zajišťuje paní Ryplová.

 

-         25.5.2002 bude uspořádán zájezd pro děti  našich členů na zámek Kynžvart a

    do Mariánských Lázní. Zajišťuje paní Vitáková.

 

-         Probíhá intenzivní příprava zájezdu do Řecka. Po odhlášených účastnících

    nastupují připravení náhradníci.

 

  

 

 

 

 

 

 

VÝZVA:

Svoje připomínky, názory a náměty můžete kdykoliv zaslat na níže uvedenou adresu nebo se můžete osobně obrátit na kteréhokoliv člena Výboru ZO FN2 !

Také Vaše písemné příspěvky do tohoto zpravodaje budou zveřejněny !

Výbor Základní organizace odborů  FN2

Ing. Petr POPULE - předseda ZO

Fakultní nemocnice Plzeň

Alej Svobody 80

304 60  PLZEŇ

Telefon:  710  335

Fax:      753 14 20                                    E-mail:  popule@fnplzen.cz