ZPRAVODAJ

                         

                           č. 8 / 2002

                         Odborové organizace FN 2

 

 

Základní organizace Odborového svazu zdravotnictví

a sociální péče České republiky

 

 

                         ve Fakultní nemocnici Plzeň

Tř.Dr.Edvarda Beneše 13

305 99 PLZEŇ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum vydání:  7.8.2002

                                                          

              

                                              

 

                                         

 

- 2 -

 

OBSAH:

 

1. Informace z jednání výboru ZO FN2 (31.7. 2002)

 

2. Informace z Odborového svazu ZSP ČR

 

3. Informace o připravovaných akcích odborů FN2

 

1. Informace z jednání výboru ZO FN2 :

 

-         Na návrh výboru ZO FN 2 byla ředitelkou FN jmenována paní Marie Vitáková členkou stravovací komise FN Plzeň. Byly jí stanoveny následující úkoly:

a)     Projednávat a řešit pravidelně zápisy v knihách přání a stížností ze stravovacích provozů Bory i  Lochotín.

b)    Projednat možnost zakoupení gumových návleků na nohy židlí v jídelnách. ZO FN 2 navrhuje zakoupení materiálu z FKSP .

c)     Dbát  na doplňování ochucovadel ve všech jídelnách pro zaměstnance.

 

-         Naše odborová organizace přijala nové členky z odd.kardiochirurgie, kterými jsou:

 

Helena BICANOVÁ

Ilona HOSTINSKÁ

Jana KOLÁŘOVÁ

Renáta PARMOVÁ

Jana ŠPELINOVÁ

Jana VÝBOCHOVÁ

  Doufáme, že splníme jejich očekávání a že se nové členky aktivně zapojí do

  odborové práce. Vítáme je mezi námi.

 

-   Po změně vyhlášky o FKSP č. 114 / 2002 Sb. byly ve spolupráci s vedením FN

a ostatními odborovými organizacemi ve FN Plzeň přepracovány „Zásady pro

čerpání FKSP ve FN Plzeň“. Tento důležitý dokument je zatím k dispozici u

všech členů výboru ZO FN 2 a dozorčí rady ZO FN 2. Postupně jej

poskytneme všem úsekovým důvěrníkům tak, aby byl k dispozici všem

členům naší odborové organizace.

 

-         Byly projednány příspěvky a půjčky pro členy ZO FN2:

 

 

 

Příspěvky z odborových prostředků:

 

Martina VÍTOVÁ          500,- +   500,- Kč – dětský tábor

Martina VÍTOVÁ           200,- Kč – individuální cvičení

Marie PEROUTOVÁ    500,- Kč – škola v přírodě

Marie BRUNNEROVÁ           500,- Kč – příspěvek na rekreaci důchodce

 

Příspěvky a půjčky z FKSP:

 

Zdeňka TůMOVÁ        - 15 000,- Kč – na vybavení bytu

Jaroslav BENEŠ            - 15 000,- Kč – na úpravu bydlení-oprav a

 

2.  Informace z Odborového svazu ZSP ČR:

 

-         Ing. Petr Popule informoval členy výboru ZO FN2 o aktuálním dění v OS, zejména v dozorčí radě OS a v sekci nezdravotnických pracovníků při VR OS SZP, jejímž je předsedou. Hlavním tématem jednání všech volených orgánů     i aparátu OS je příprava prosincového IV.sjezdu, zejména sjezdových dokumentů, nových stanov OS, jednacích a volebních řádů i finančního řádu OS ZSP na další čtyři roky. Ve skupině pro přípravu stanov pracuje také ing. Popule. Skupina se již několikrát sešla a postupně zapracovává připomínky a náměty z jednání volených orgánů svzu ( VR a DR ) i  krajských schůzek, tedy připomínek ze široké členské základny. Dokumenty budou předloženy krajským konferencím a potom IV.sjezdu OS ZSP.

 

 

3.     Informace o připravovaných akcích odborů FN2 :

 

Pan Ladislav Pena , místopředseda ZO FN 2 je organizátorem tradičního turnaje v kuželkách, který pořádá náš odborový svaz. Je přihlášeno jedno družstvo mužů a jedno družstvo žen. Turnj se uskuteční ve dnech 4.-6.října v Blansku.

 

VÝZVA:

Svoje připomínky, názory a náměty můžete kdykoliv zaslat na níže uvedenou adresu nebo se můžete osobně obrátit na kteréhokoliv člena Výboru ZO FN2 !

Také Vaše písemné příspěvky do tohoto zpravodaje budou zveřejněny !

Výbor Základní organizace odborů  FN2

Ing. Petr POPULE - předseda ZO

Fakultní nemocnice Plzeň

Alej Svobody 80

304 60  PLZEŇ

Telefon:  710  335

Fax:      753 14 20                                    E-mail:  popule@fnplzen.cz