ZPRAVODAJ

                         

                           č. 11 / 2002

                         Odborové organizace FN 2

 

 

Základní organizace Odborového svazu zdravotnictví

a sociální péče České republiky

 

 

                         ve Fakultní nemocnici Plzeň

Tř.Dr.Edvarda Beneše 13

305 99 PLZEŇ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum vydání:  15.11.2002

                                                          

              

                                               

 

                                         

 

- 2 -

 

OBSAH:

 

1. Informace z jednání výboru ZO FN2 (9.10., 23.10. a 6.11.)

 

2. Informace o připravovaných akcích odborů FN2

 

 

 

1.     Informace z jednání výboru ZO FN2

 

Paní Kadlečková předala  výboru ZO FN2 srovnání mezd za I. pololetí

2002 a I. pololetí 2001.

 

Proběhla krajská konference – touto konferencí byl zvolen místopředseda

pan Pena za delegáta na sjezd, za dozorčí radu se sjezdu zúčastní předseda

ing. Popule.

 

Výbor rozhodl o zrušení nákupu vánočních kolekcí pro děti.

 

Proběhl celostátní turnaj v kuželkách v Blansku – za naši ZO se zúčastnili

ing. Popule,  p. Pena , p. Šiler a přidružený člen p. Lauerman. Z dvaceti družstev se umístili na pátém místě, z 84 jednotlivců byl ing. Popule šestnáctý, p. Pena třicátý devátý a p. Šiler šedesátý třetí.

 

Výbor obdržel písemný podnět od úsekářky paní Šilerové, je třeba lépe informovat členy o schválení (popř. neschválení) jejich žádostí (příspěvky na TV, zdravotnické pomůcky apod.). Výbor podnět projednal a při příštích schůzkách , kde se budou příspěvky projednávat a  schvalovat, bude určen vždy člen výboru, který podá informaci příslušnému úsekáři, aby nedocházelo k neinformovanosti členské základny. Schválené příspěvky budou vypláceny vždy ve čtvrtek od 8. do 9. hodin u hospodářky paní Špottové.  

 

           Dále žádala paní Šilerová o zajištění stravování v nepřetržitém provozu  

          (noční směny) – úsek kardiochirurgie-gastroturky. Protože FN má vlastní

          stravovací provoz, nelze stravenky poskytovat, bude však zajištěn od  

          2.12.studené jídlo ve formě balíčků.

 

         Výbor dále projednal stížnost na úsekářku paní Šilerovou, která byla   do-

         ručena kolektivem pracovníků HOO-lůžka, o špatné informovanosti    

         členů o akcích, které naše odb.organizace pořádá. Bylo navrženo, aby se

         tento úsek rozdělil na dva. Druhou úsekářkou by byla paní Rugovacová  z

         HOO, která pracuje pouze na ranní směnu. Obě budou k vyřešení stížnosti

         Pozvány na jednání výboru dne 20.11.2002.

 

         Byla projednána žádost o výjimku ze směrnice č. 7 pro udělování OOPP-

         OLV a S Lochotín- teplé ponožky pro vybrané zaměstnance OLV – výbor    

        souhlasí s výjimkou pro tyto zaměstnance.

 

        Byl schválen termín konání výroční konference na den 12.12 v Pekle.

 

         Proběhlo první kolo kolektivního vyjednávání dne 4.11. za přítomnosti

        vedení FN a zástupců odborových organizací. Za naší ZO se zúčastnili

        ing. Popule a pan Pena.  Byl projednán  a schválen návrh na zkrácení              

        odpracované doby na dva roky pro účely vyplácení penzijního připojištění.  

        Řízení proběhne do čtrnácti dnů.

 

        Proběhlo jednání stravovací komise FN. Naše zástupkyně paní Vitáková    

        nebyla bohužel přizvána. Jednání komise jsou nepravidelná  přibližně

        jednou za tři měsíce. Výbor ZO FN2 je toho názoru, že komise by mimo

        jiné měla pravidelně prošetřovat stížnosti a podněty zaměstnanců, uvedené

        v knihách přání a stížností a reagovat na ně. Z tohoto pohledu je potřeba         

        upravit periodicitu jednání stravovací komise – výbor ZO navrhuje prosa-

        zovat do kolektivní smlouvy termíny  1x měsíčně.

 

       Příspěvky z odborových prostředků:

       Příspěvek na TV:

       Ing. Olga Machková – 200,- Kč

       Zdeňka Havlová – 200,- Kč

       Alena Ryplová – 200,- Kč

 

      Příspěvek na školu v přírodě 

      Pavla Šmolíková – syn – 500,- Kč

      Lucie Košařová – syn – 500,- Kč

 

      Příspěvek při narození dítěte

     Soňa Pražáková – dcera Emma- 1 000,- Kč

 

     Příspěvek na zdravotní pomůcky

     Alena Čížková – brýle – 500,- Kč

 

    Příspěvky z FKSP:

     Půjčka na překlenutí tíživé finanční situace - povodně

     Zdeněk Šiler – 20 000,-

 

    Odměny

    Miroslav Pražák – odchod do starobního důchodu –2 500,- Kč

                                    a 25 let ve FN – 6 250,- Kč

    Přihlášky do ZO FN2

    Ivana Oxová – CPL

    Michaela Kratochvílová – CPL

    Daniela Maršálková – OOE L

 

2.     Informace o připravovaných akcích odborů FN2 :

 

 

Informace o připravovaných zájezdech ve FN Plzeň

 

 

V letošním roce uspořádala FN Plzeň ve spolupráci s odborovou organizací FN 2 zájezd do Řecka, který se setkal s neobyčejným zájmem pro svojí atraktivnost, kvalitu a příznivou cenu pro zaměstnance FN, členy odborů i jejich rodinné příslušníky. To bylo dáno výběrem optimální cestovní kanceláře, která je specializovaná na tuto destinaci a má mnohaletou tradici. Také její technické a personální zázemí přímo v Řecku je zárukou kvalitních služeb.

 

Po letošní vzájemně výhodné spolupráci s CK Iríny Tours jsme jako partneři považováni za solidní klienty, kteří mají pro příští období výsadní postavení a možnost získání dalších výhod včetně finančních. Pro velký zájem našich zaměstnanců se proto připravuje na příští rok pořádání dvou zájezdů, které jsou koncipovány tak, aby vyhovovaly co největšímu počtu zájemců,  jejich zájmům a časovým možnostem:

 

 

1. Pobytově poznávací kombinovaný zájezd na Peloponés a olympskou riviéru - 13 dní:

 

Místa pobytů:               Tolo + Leptokárie

 

Termín:            21.5. – 2.6.2003

                             (termín je výhodný pro příznivé klima pro poznávací charakter zájezdu,

                              ale i pro rekreaci u moře: teploty  vzduch/voda = 27 / 21)

 

Doprava:          Tam: autobus do Ancony, trajekt do Patry, autobus do Tola a do Leptokárie,

 

                         Zpět: autobus z Leptokárie do Soluně, letadlo ze Soluně do Prahy,

                                  autobus z Prahy do Plzně         

 

Ubytování:       kajuta na trajektu (2 noci),hotel v Tolu (3 noci),apartmány v Leptokárii (7 nocí)

 

Stravování:       3x polopenze formou bufetových stolů v hotelu v Tolu,ostatní vlastní

                       s možností vaření v dobře vybavených apartmánech s lednicí

 

Program:          Poznávací s návštěvou nejatraktivnějších míst Peloponésu: Olympie, Mykény,

                       Epidauros, Nauplio, Korint, Athény, kláštery Meteora, Olymp, atd. Možnost

                       výletu lodí na ostrovy Hydra a Spéces.

                        Druhá část pobytu v Leptokárii může být pojata pouze jako pobytová

                       s rehabilitačním programem, ale i zde jsou možnosti fakultativních výletů podle

                       individuálních zájmů klientů. Všude jsou zajištěny služby česky mluvících

                       průvodců a delegátů.

 

Cena:               předběžně do 9 000,- Kč, z této ceny je možné odečíst případný příspěvek

                       3 300,- Kč z FKSP a členové odborové organizace FN 2 další asi 2 000,- Kč

                        a jejich rodinní příslušníci cca 1 500 Kč z odborových prostředků ZO FN 2.

                        Další slevy jsou s ohledem na typ a obsazení apartmánů, případně pro děti.

                        Upřesnění ceny bude včas zájemcům oznámeno, protože zatím cena zájezdu

                       závisí na konkrétní ceně dopravy a ubytování v příštím roce.V ceně fakultativní

                       výlet v rámci přejezdu do Leptokárie (Korint,Athény,Thermopyly), letišní

                       poplatky,komplexní pojištění (Alianz) a tranzit Praha – Plzeň.

 

 

2. Pobytový kombinovaný zájezd na olympskou riviéru do Leptokárie – 13 dní:

 

 

Místo pobytu:              Leptokárie

 

Termín:            4.6. – 16.6.2003

Tento termín zaručuje příjemné teplo 26-28 stupňů a teplota vody 20-21 stupňů

A klidný pobyt u moře těsně před hlavní turistickou sezonou.

 

Doprava:          Tam: autobus do Benátek, trajekt do Igoumenitse,

                         Zpět: autobus z Leptokárie do Soluně, letadlo ze Soluně do Prahy,

                                  autobus z Prahy do Plzně         

 

Ubytování:       kajuta na trajektu (1 noc), apartmány v Leptokárii (10 nocí)

 

Stravování:       vlastní  s možností vaření v dobře vybavených apartmánech s lednicí nebo

                        v mnoha místních restauracích za pro nás přijatelné ceny.

 

Program:          Při cestě tam je plánovaná prohlídka Benátek jako poznávací část programu.

Pobyt v Leptokárii může být pojatý pouze jako pobytový s rehabilitačním

                       programem, ale i zde jsou možnosti fakultativních výletů podle individuálních

                       zájmů účastníků. Všude jsou zajištěny služby česky mluvících místních

                       průvodců a delegátů.

 

Cena:               předběžně do 6 000,- Kč, z této ceny je možné odečíst případný příspěvek

                       3 300,- Kč z FKSP a členové odborové organizace FN 2 další asi 2 000,- Kč

                        a jejich rodinní příslušníci cca 1 500 Kč z odborových prostředků ZO FN 2.

                       

                        Upřesnění ceny bude včas zájemcům oznámeno, protože zatím cena zájezdu

                       závisí na konkrétní ceně dopravy a ubytování v příštím roce. Další slevy jsou

                       s ohledem na typ a obsazení apartmánů, případně pro děti do 15 let. V ceně jsou

                       zahrnuty veškeré letištní poplatky, pojištění léčebných výloh u pojišťovny

                       Alianz, jeden fakultativní výlet (kláštery Meteory včetně vstupného) a tranzit

                        autobusem z Prahy do Plzně.

 

Pro zajištění optimálních podmínek pro naše zaměstnance je třeba včas zjistit a průběžně upřesňovat jejich případný zájem a tím počet účastníků na jednotlivé akce. Proto Vám sdělujeme  tyto, když ne zcela úplné údaje o nich.

 

Žádáme proto potenciální zájemce, aby sdělili jmenovitě svůj eventuální zájem o výše uvedenou nabídku buď na personální oddělení zaměstnaneckého odboru referentce

 sl. Gruberové ( FN Bory, pav.16, č.dv.105, tel.2507)

 

nebo na Výbor ZO FN 2, Alej Svobody 80, OTI, ing. Petr Popule, tel.3356,

popule@fnplzen.cz

 

 

V Plzni dne 15.11.2002                                       Zdeňka Havlová-jednatelka

 

 

 

 

VÝZVA:

Svoje připomínky, názory a náměty můžete kdykoliv zaslat na níže uvedenou adresu nebo se můžete osobně obrátit na kteréhokoliv člena Výboru ZO FN2 !

Také Vaše písemné příspěvky do tohoto zpravodaje budou zveřejněny !

Výbor Základní organizace odborů  FN2

Ing. Petr POPULE - předseda ZO

Fakultní nemocnice Plzeň

Alej Svobody 80

304 60  PLZEŇ

Telefon:  710  335

Fax:      753 14 20                                    E-mail:  popule@fnplzen.cz