ZPRAVODAJ

                           č. 3 / 2003

 

                         Odborové organizace FN 2

 

 

Základní organizace Odborového svazu zdravotnictví

a sociální péče České republiky

 

 

                         ve Fakultní nemocnici Plzeň

Tř.Dr.Edvarda Beneše 13

305 99 PLZEŇ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum vydání:  20.3.2003

                                                          

              

                                              

 

                                         

 

 

OBSAH:

 

 

1. Informace z jednání výboru ZO FN2 (26.2.2003 a 12.3.2003)

 

2. Informace z Odborového svazu ZSP ČR

 

3. Informace o připravovaných akcích odborů FN2

 

    

1. Informace z jednání výboru ZO FN2 :

 

 

Členské záležitosti:

 

 

Noví členové:

 

Radka Šulcová – odborný referent oční klinika – od 1.3.2003

                            úsekářka pí. Šilerová

 

 

 Odborové příspěvky:

   

     Marcela Prokešová     500,- Kč - brýle

     Vlasta Černá               500,-  Kč– lyžařský kurs syn Tomáš

      Ing.Petr Popule       – 1 000,- Kč – životní jubileum

   

 

Schválený příspěvek na zájezd Řecko 2003:

 

Pro člena odborové organizace – 2.000,- Kč

pro 1. rodinného příslušníka 1.500,- Kč

 

 

Štíchová + RP                                        3.500,- Kč

Ryplová  + RP                                        3.500,- Kč

Cajthamlová + RP                                  3.500,- Kč

Strejcová + RP                                        3.500,- Kč

Chmelařová                                             2.000,- Kč

 

 

 

Příspěvky z FKSP:  

 

  Půjčky:

  Pavel Kesl  – 30 000,- Kč - na překlenutí tíživé fin.situace

  Václav Klik – 90 000,- Kč - na opravu RD

  Ing. Olga Machková – 20 000,- Kč - na BZ

  Miluše Kliková – 50 000.- Kč - na BZ

  Jana Holubová   - 20 000,- Kč - na překlenutí tíživé fin. situace    

 

  Jubilea:

 

   Danica Kozáková – 10 000,- Kč - 40 let ve FN

   Věra Vakešová      – 5 000,- Kč - 25 let ve FN

    Marie Andrášiova – 2 500 ,- Kč - 25  let celkové doby  zaměstnání

 

   Projednání výpovědi ze strany zaměstnavatele:

 

   Martin Vičan – doprava – výbor ZO projednal a ověřil skutečnosti

                             a s výpovědí souhlasí

 

 

    Žádost o výjimku:

 

    Paní Veverková z OLV Lochotín žádá o výjimku odpracované doby ve FN

    /2 roky/  pro náhradu dopravného při hromadném zájezdu do Řecka

    v létě 2003. Žádost byla postoupena JUDr.Košařové s doporučením

    od ZO ke kladnému vyřízení. Důvodem je přerušení pracovně právního

    vztahu ve FN. Celková odpracovaná doba však naplňuje  podmínku

    podle zásad čerpání FKSP ve FN Plzeň.

 

 2.  Informace z Odborového svazu ZSP ČR:

 

Dne 21.3.2003 proběhlo setkání s předsedy ZO – za naší organizaci se zúčastnili místopředseda ZO FN 2 pan Pena a předsedkyně dozorčí rady paní Vakešová.Byly podány informace o aktuálním dění v odborovém svazu a informace z jednání krajské rady Plzeňského kraje.

 

Ing. Popule se zúčastnil jednání výkonné rady OS ZSP v Praze a jednání rady sekce nezdravotnických pracovníků při OS.Byla zhodnocena dosavadní činnost sekce a vytyčeny další úkoly sekce.

 

Na výboru ZO FN 2 jsou k dispozici všechna dosud vyšlá čísla svazového informačního Bulletinu, která podle možností distribuuje výbor ZO FN 2 také úsekovým důvěrníkům. Zájemci volejte na tel.: 3356 – ing. Popule !

 

 

 

3.     Informace o připravovaných akcích odborů FN2 :

 

-         Budou objednány vstupenky na muzikál Galileo.

-         Uvolnilo se ještě několik míst na zájezd do Řecka, zejména na poznávací zájezd do Tola-Leptokárie. Zájemci se mohou přihlásit na tel.: 3356 – ing.Popule Petr.

 

 

 

VÝZVA:

Svoje připomínky, názory a náměty můžete kdykoliv zaslat na níže uvedenou adresu nebo se můžete osobně obrátit na kteréhokoliv člena Výboru ZO FN2 !

Také Vaše písemné příspěvky do tohoto zpravodaje budou zveřejněny !

 

Výbor Základní organizace odborů  FN2

Fakultní nemocnice Plzeň

Alej Svobody 80

304 60  PLZEŇ

 

Telefon:  377 103 357

Fax:        377 103 357                                    E-mail:  popule@fnplzen.cz