ZPRAVODAJ

                           č. 4 / 2003

 

                         Odborové organizace FN 2

 

 

Základní organizace Odborového svazu zdravotnictví

a sociální péče České republiky

 

 

                                 ve Fakultní nemocnici Plzeň

Tř.Dr.Edvarda Beneše

305 99 PLZEŇ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum vydání:  10.04.2003

                                                          

              

 

 

 

 

 

 

                                              

 

                                         

 

- 2 -

 

OBSAH:   

 

 

1. Informace z jednání výboru ZO FN2 (12.3.2003 a 9.4.2003)

 

2. Informace z Odborového svazu ZSP ČR

 

3. Informace ze zájezdu Francie  

 

    

1. Informace z jednání výboru ZO FN2 :

 

 

Členské záležitosti:

 

Nová členka:

 

Pavlína Šmídová – prádelna L – od 1.4.2003, úsekářka pí. Švábková

 

Odborové příspěvky:

   

Helena Bicanová – příspěvek na brýle 500,- Kč 

Michal Kumpa – příspěvek na brýle 500,- Kč

Marcela Špottová – lyžařský výcvik syn  500,- Kč

   

 

Schválený příspěvek na zájezd Řecko 2003:

 

Pro člena odborové organizace – 2.000,-, pro 1. rodinného příslušníka 1.500,-

 

Soukupová +RP                                         3.500,-

Machková +RP                                          3.500,-

 

Příspěvky z FKSP:  

Půjčky:

 

Jaroslava Vargová – 16.000,- Kč na BZ, spl. 500,- Kč

Pravoslava Hromasová – 10.000,- Kč na BZ, spl. 500,- Kč

Jana Sigmundová – 20.000,- Kč na překlenutí tíživé fin. situace, spl.  500,- Kč

Věra Vakešová – 20.000,- Kč na BZ, spl. 500,- Kč

  Organizační změny ve FN:

 

  č.30 – oční klinika, zřízení ošetřovatelské stanice

  č.31– odddělení operativní evidence přechází k 1.5.2003 pod odbor ekonom.          

  č.32 – 1. Interní klinika , nové rozdělení oddělení

 

Informace ze ZO FN 2:

 

    Je třeba, aby se zlepšila práce úsekářů, zejména jde o efektivní oboustranný

    přenos informací mezi výborem ZO a členskou základnou.

    Úsekoví důvěrníci budou osloveni dopisem předsedy, případně bude svolaná

    schůzka výboru ZO FN 2 a úsekových důvěrníků.

   

2.  Informace z Odborového svazu ZSP ČR:

 

Byla sestavena „Petice týkající se podpory schválení zákona o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti  k výkonu  nelekářských zdravotnických

povolání a k výkonu činností souvisejících  s poskytováním zdravotní péče a

o změne některých souvisejících zákonů“.

 

Informace o připravovaných akcích odborů FN2 :

 

Budou zakoupeny vstupenky do plzeňské ZOO, které budou časově omezeny do konce roku 2003. Vstupenky na muzikál Galileo jsou již objednány na 7.12.03. Budou zakoupeny vstupenky na český film Pupendo.

 

 

3. Informace ze zájezdu Francie 2003:

 

 

Byla podána reklamace poskytnutých služeb CK Euroski.

 

 

VÝZVA:

Svoje připomínky, názory a náměty můžete kdykoliv zaslat na níže uvedenou adresu nebo se můžete osobně obrátit na kteréhokoliv člena Výboru ZO FN2 !

Také Vaše písemné příspěvky do tohoto zpravodaje budou zveřejněny !

Výbor Základní organizace odborů  FN2

Ing. Petr POPULE - předseda ZO

Fakultní nemocnice Plzeň

Alej Svobody 80

304 60  PLZEŇ