ZPRAVODAJ

                           č. 5 / 2003

 

                         Odborové organizace FN 2

 

 

Základní organizace Odborového svazu zdravotnictví

a sociální péče České republiky

 

 

                                 ve Fakultní nemocnici Plzeň

Tř.Dr.Edvarda Beneše

305 99 PLZEŇ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum vydání:  7.5.2003

                                                          

              

 

 

 

 

 

 

                                              

 

                                         

 

- 2 -

 

OBSAH:   

 

 

1. Informace z jednání výboru ZO FN2 (23.4.2003 a 6.5.2003)

 

2. Informace z Odborového svazu ZSP ČR

 

3. Informace o připravovaných akcích ZO FN2  

 

    

1. Informace z jednání výboru ZO FN2 :

 

Členské záležitosti:

 

Noví členové:

 

Jindra Šípová – GPK FN Slovany,  úsekářka pí. Kepková

 

 

Odborové příspěvky:

    

Božena Zieglerová – příspěvek na brýle 500,- Kč 

Blanka Morávková – školka v přírodě   500,- Kč

 

Schválené příspěveky na zájezd Řecko 2003:

 

Nováková +RP      3.500,- Kč           Šuchmanová                  2 000,- Kč

Reischl +RP          3.500,- Kč            Medulová             2 000,- Kč

Vitáková+RP        3 500,- Kč            Zach                     2 000,- Kč

Čapková+RP        3 500,- Kč            ing.Popule            1 500,- Kč (pro RP)

Jehlíková+RP     3 500,- Kč

Abrtová+RP                  3 500,- Kč

Hromasová+RP    3 500,- Kč

Naušová               3 403,- Kč

Kepková               2 000,- Kč

Růžičková            2 000,- Kč

Klik                      2 000,- Kč

Kliková                 2 000,- Kč

Kozáková             2 000,- Kč

 

 

Příspěvky z FKSP:  

 

Půjčky:

Marcela Prokešová – 60.000,- Kč na rekonstrukci bydlení, spl. 1 000,- Kč

Danka Matějová – 18.000,- Kč na překlenutí tíživé fin. situace, spl.  500,- Kč

Ilona Záhoříková - 10.000,- Kč na překlenutí tíživé fin. situace , spl. 500,- Kč

      

2.  Informace z Odborového svazu ZSP ČR:

 

Odborový svaz v současné době intenzivně řeší problematiku transformace okresních nemocnic na akciové společnosti. Veškeré materiály z OS jsou k dispozici ve výboru ZO FN 2, ale protože se nás tato problematika přímo netýká, nezveřejňuje je na tomto místě, ani je nerozesíláme na jednotlivé úseky. Odkazujeme také na zveřejněné články v Bulletinu OS, který na úseky zasíláme.

 

 

Informace o připravovaných akcích odborů FN2 :

 

Byly zakoupeny vstupenky do plzeňské ZOO, které jsou časově omezeny do konce roku 2003.

 

V plném proudu jsou přípravy na 3 zájezdy do Řecka, které pořádá FN Plzeň a organizuje naše ZO FN2, konkrétně ing. Petr Popule. Podařilo se uspokojit téměř všechny zájemce o tuto lukrativní dovolenou.

 

Byly zakoupeny vstupenky na muzikál Galileo. Na 44 vstupenek (kapacita autobusu) se přihlásilo 83 zájemců. Byl proveden výběr účastníků.

 

Budou zakoupeny vstupenky na koncert skupiny Lucie, počet bude dodatečně upřesněn podle finanční situace ZO FN2.

 

 

 

 

VÝZVA:

Svoje připomínky, názory a náměty můžete kdykoliv zaslat na níže uvedenou adresu nebo se můžete osobně obrátit na kteréhokoliv člena Výboru ZO FN2 !

Také Vaše písemné příspěvky do tohoto zpravodaje budou zveřejněny !

Výbor Základní organizace odborů  FN2

Ing. Petr POPULE - předseda ZO

Fakultní nemocnice Plzeň

Alej Svobody 80

304 60  PLZEŇ

 

Tel.: 377 103 356,  Fax: 377 103 357      E-mail: popule@fnplzen.cz