ZPRAVODAJ

                           č. 6 / 2003

 

                         Odborové organizace FN 2

 

 

Základní organizace Odborového svazu zdravotnictví

a sociální péče České republiky

 

 

                                 ve Fakultní nemocnici Plzeň

Tř.Dr.Edvarda Beneše

305 99 PLZEŇ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum vydání:  6.6.2003

                                                          

              

 

 

 

 

 

 

                                              

 

                                         

 

- 2 -

 

OBSAH:   

 

 

1. Informace z jednání výboru ZO FN2 (21.5.2003 a 5.6.2003)

 

2. Informace z Odborového svazu ZSP ČR

 

3. Informace o připravovaných akcích ZO FN2  

 

    

1. Informace z jednání výboru ZO FN2 :

 

Členské záležitosti:

 

Nová členka ZO FN 2:

 

Jiřina Blažková – mikrobiologie – od 1.6.2003

 

Odborové příspěvky:

   

Vladimíra Chmelařová – příspěvek na brýle 500,- Kč

Olga Čapková             – příspěvek na brýle 500,- Kč

Lucie Košařová           – školka v přírodě   500,- Kč

Radmila Koppová       – 10 let členství ve FN 2 – 500,- Kč

Věra Vakešová           – 5 let práce v dozorčí radě ZO FN 2 – 1 000,- Kč

 

 

Schválené příspěveky na zájezd Řecko 2003:

 

Renata Mládková +RP      3.500,- Kč         

 

Příspěvky z FKSP:  

 

Půjčky:

 

Alena Ryplová    – 8.000,- Kč na překlenutí tíživé fin. situace, spl.  500,- Kč

Eva Pelcová - 10.000,- Kč nenávratná sociální výpomoc po úmrtí manžela (dlouholetého zaměstnance FN)

 

 

 

Informace  z jednání výboru:

 

Výbor ZO FN 2 projednal organizační změny č.33 a č.34.

 

Výbor ZO FN 2  vzal na vědomí oznámení zaměstnavatel o vyčerpání limitu rozpočtu na poskytování půjček z FKSP a jejich pozastavení.     

 

Bylo zahájeno jednání o MHD k FN Plzeň Lochotín. Byl vyzván náměstek ing. František Řeřicha k urychlenému řešení neutěšené situace v dopravě po přestěhování značné části zaměstnanců z FN Bory do FN Lochotín.

 

2.  Informace z Odborového svazu ZSP ČR:

 

Odborový svaz sezval na den 4.6.2003 všechny předsedy základních organizací na pracovní schůzku do Prahy. Zde byly podány informace o současném dění v ČMKOS. Výsledek jednání: stávková pohotovost trvá i nadále. Veškeré materiály z OS jsou k dispozici ve výboru ZO FN 2, ale protože se nás tato problematika přímo netýká, nezveřejňuje je na tomto místě, ani je nerozesíláme na jednotlivé úseky. Odkazujeme také na zveřejněné články v Bulletinu OS, který na úseky zasíláme.

 

 

Informace o připravovaných akcích odborů FN2 :

 

Proběhl 1. zájezd do Řecka, který pořádala FN Plzeň a organizovala naše ZO FN2, konkrétně ing. Petr Popule, terý zájezd také vedl. Zájezd proběhl bez problémů. Někteří klienti vyjádřili svoji spokojenost i písemně na adresu pořadatele i CK Iríny Tours.

 

Budou zakoupeny vstupenky na divadelní představení Kristián II do Komorního divadla v Plzni.

 

Připravujeme návštěvu Národního divadla v Praze na podzim letošního roku.

 

VÝZVA:

Svoje připomínky, názory a náměty můžete kdykoliv zaslat na níže uvedenou adresu nebo se můžete osobně obrátit na kteréhokoliv člena Výboru ZO FN2 !

Také Vaše písemné příspěvky do tohoto zpravodaje budou zveřejněny !

Výbor Základní organizace odborů  FN2

Ing. Petr POPULE - předseda ZO

Fakultní nemocnice Plzeň

Alej Svobody 80

304 60  PLZEŇ

 

Tel.: 377 103 356,  Fax: 377 103 357      E-mail: popule@fnplzen.cz